Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1107
Title: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛIК ТА АНАЛIЗ ІННОВАЦIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI ПIДПРИЄМСТВ: ОРГАНIЗАЦIЯ I МЕТОДОЛОГIЯ
Other Titles: Accounting and Analysis of Companies’ Innovation Activity: Organization and Methodology
Authors: Кантаєва, Ольга Володимирiвна
Kantaeva, O.V.
Keywords: інноваційна діяльність
інноваційний процес
інноваційні витрати
інноваційний проект
інноваційний продукт
бухгалтерський облік інноваційної діяльності
облікове забезпечення інноваційної діяльності
документування інноваційних операцій
аналіз інноваційної діяльності
innovation activity
innovation process
innovation expenses
innovation project
innovation product
accounting of innovation activity
accounting support of innovation activity
documentation of innovation transactions
analysis of innovation activity
Issue Date: 18-Jan-2011
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук;
Abstract: У дисертації науково обґрунтовано підхід до визнання бухгалтерського обліку та економічного аналізу підсистемами управління, призначеними забезпечити формування та інтерпретацію інформації про інноваційну діяльність підприємства. Розвинуто концептуальні засади системи бухгалтерського обліку в управлінні інноваційними процесами. Виділено об’єкти бухгалтерського обліку, пов’язані з інноваційною діяльністю підприємств, розроблено класифікацію інноваційних процесів і їх результатів, а також теоретико-методологічні положення їх бухгалтерського обліку. Запропоноване удосконалення механізму організації бухгалтерського обліку інноваційних проектів розширює можливості здійснення ефективного управління інноваційною діяльністю підприємств на підставі бухгалтерської інформації. Розвинуто теоретичні положення розвитку інформаційної функції бухгалтерського обліку з метою розробки рекомендацій щодо побудови інформаційного забезпечення системи управління інноваційною діяльністю за рахунок розробки внутрішньої документації підприємств за вказаними операціями. Окреслено проблеми та можливостi використання бухгалтерських iнформацiйних моделей iнновацiйної діяльності, зокрема шляхом використання фонду iнновацiйного розвитку, в процесі здійснення інноваційної діяльності. Поглиблено теоретико- методологічні положення аналiзу iнновацiйної дiяльностi для оцінки рівня її результатів і впливу на загальний фінансовий стан і результати господарювання.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1107
Appears in Collections:Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kantaeva.pdf639.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.