Browsing by Author Поліщук, І.Р.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2017ORGANIZATIONAL AND METHODICAL APPROACHES TO DISCLOSURE OF INCOME DISTRIBUTION IN INTEGRATED REPORTINGLegenchuk, S.F.; Polishchuk, I.R.; Легенчук, С.Ф.; Поліщук, І.Р.
2012БУХГАЛТЕРСЬКЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ПРИДБАННЯ ТА ПОЛІПШЕННЯ НЕРУХОМОСТІ ЗА РАХУНОК НЕРОЗПОДІЛЕНОГО ПРИБУТКУПоліщук, І.Р.; Юхименко-Назарук, І.А.; Polishchuk I.R.; Juchymenko-Nazaruk I.A.
10-May-2016ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЗАРЕЄСТРОВАНОГО (ПАЙОВОГО) КАПІТАЛУ І КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТПоліщук, І.Р.; Андрійчук, М.С.
10-May-2016ВПЛИВ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ПЕРЕОЦІНКИ АКТИВІВ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВАПоліщук, І.Р.; Ільчук, В.В.
25-Nov-2016Генезис бухгалтерського обліку зносу основних засобівПоліщук, І.Р.; Мильцева, М.В.
2014КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИБУТКУ ТА НАПРЯМИ ЙОГО РОЗПОДІЛУ ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: СТРАТЕГІЧНИЙ АСПЕКТПоліщук, І.Р.; Колеснікова, М.Л.; Polishchuk, I.R.; Kolesnikova, M.L.
2012КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИРОБНИЦТВА В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУПоліщук, І.Р.; Боднар, О.В.; Polishchuk, I.R.; Bodnar, O.V.
2011НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМІСТЬ: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АСПЕКТПоліщук, І.Р.; Юхименко-Назарук, І.А.; Polishchuk, I.R.; Yukhymenko-Nazaruk, I.A.
17-May-2017ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВАПоліщук, І.Р.; Андрійчук, М.С.
25-Nov-2016Облікове забезпечення амортизаційної політики щодо нематеріальних активівПоліщук, І.Р.; Опанасюк, Н.П.
2016ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ОНОВЛЕННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ВІДПОВІДНО ДО МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇПоліщук, І.Р.; Опанасюк, Н.П.; Polishchuk, I.R.; Opanasyuk, N.P.
2015ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМЛегенчук, С.Ф.; Поліщук, І.Р.; Legenchuk, S.F.; Polishchuk, I.R.
2013ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО КОНЦЕПЦІЇ СТІЙКОГО РОЗВИТКУПоліщук, І.Р.; Боднар, О.В.; Polishchuk, I.R.; Bodnar, O.V.
17-May-2017ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ СТАТИСТИКИПоліщук, І.Р.; Адаменко, А.С.
2015ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВАПоліщук, І.Р.; Polishchuk, I.R.
2015ОЦІНКА СУКУПНИХ ВАРТІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ОБСЯГУ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇІваненко, В.О.; Поліщук, І.Р.; Ivanenko, V.O.; Polishchuk, I.R.
10-May-2016ПОРЯДОК ВИБОРУ МЕТОДУ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТПоліщук, І.Р.; Опанасюк, Н.П.
2011РОЗВИТОК МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИКУПУ ТА РОЗМІЩЕННЯ АКЦІЙ ВЛАСНОЇ ЕМІСІПоліщук, І.Р.; Бєлоусов, М.О.; Разумна, О.А.; Polishchuk, I.R.; Belousov, O.M.; Razumna, O.A.
2012Розвиток методики бухгалтерського обліку процесу виробництваПоліщук, І.Р.; Боднар, О.В.; Polishchuk, I.R.; Bondar, O.V.
2016СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ: ОБЛІКОВИЙ ВИМІРПоліщук, І.Р.; Polishchuk, I.R.