Electronic Repository

Структура економічної системи: інституційний зріз

Show simple item record

dc.contributor.author Ущаповський, Юрій Володимирович
dc.contributor.author Ushchapovskyi, Yu.V.
dc.date.accessioned 2019-02-21T08:16:24Z
dc.date.available 2019-02-21T08:16:24Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7443
dc.description.abstract Інституційний аналіз сьогодні широко запроваджуватися для вирішення важливих проблем сучасної економіки. У статті досліджуються можливості застосування системного підходу для окреслення структури економічної системи у розрізі інституційного аналізу. Підкреслено специфіку дескриптивного та конструктивного підходу до визначення системи та сформульовано визначення системи, яке є доцільним для інституційного аналізу економіки. Розкрито важливість поняття «структури» у контексті впорядкування взаємозв’язків між інституціями Досліджено взаємозв’язок між поняттями «структура» і «система». Приділено увагу послідовності структурного аналізу економічної системи у площині розуміння поняття «інституційна структура економіки». uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Вісник ЖДТУ.Серія: Економічні науки;4(86)
dc.subject економічна система uk_UA
dc.subject системний підхід uk_UA
dc.subject структура економічної системи uk_UA
dc.subject інституційна структура економіки uk_UA
dc.subject методологія інституціоналізму uk_UA
dc.subject economic system uk_UA
dc.subject system approach uk_UA
dc.subject structure of economic system uk_UA
dc.subject institutional structure of economy uk_UA
dc.subject institutionalism methodology uk_UA
dc.title Структура економічної системи: інституційний зріз uk_UA
dc.title.alternative Structure of economic system: institutional context uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten Today, institutional analysis is widely implemented to solve important problems of the modern economy. The article examines the possibilities of applying the system approach to determining the structure of the economic system in the context of institutional analysis. The specificity of the descriptive and constructive approach to defining the system is emphasized. The author formulates the definition of the system that is appropriate for the institutional analysis of the economy. The importance of the concept of «structure» in the context of streamlining the relationships between institutions is investigated. The relationship between the concepts of «structure» and «system» is studied. Special attention is paid to the sequence of the structural analysis of the economic system to understand the concept of «institutional structure of the economy». uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account