Electronic Repository

Browsing Підручник by Title

Browsing Підручник by Title

Sort by: Order: Results:

 • Плахотнюк, Н.П.; Макаревич, О.О. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Навчальний посібник містить матеріал, необхідний для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з англійської мови здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 033 «Філософія» (ОПП «Масові ...
 • Шестакова, А.В. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  Розкрито основи формування і розвитку SMM та аналітики ринку, зокрема проведено типологію та вибір соціальних мереж відповідно до цілей SMM, розглянуто актуальні SMM тренди в Україні та світі. Визначено ключові завдання і ...
 • Тарарака, В.Д. (ЖДТУ, 2018)
  Навчальний посібник присвячений питанням організації та функціонування сучасних комп'ютерів та їх основних складових частин. Розглянуто структуру і функціонування комп'ютерів фон-нейманівського типу. Подана структура пам'яті ...
 • Пулеко, І.В.; Єфіменко, А.А. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  У навчальному посібнику викладено загальні відомості про Інтернет речей (ІоТ), розглянуті засоби ідентифікації, вимірювань, виконавчі пристрої та живлення в ІоТ. Викладені основні технології передачі даних, хмарні, туманні ...
 • Цал-Цалко, Ю.С.; Мороз, Ю.Ю.; Суліменко, Л.А.; Гайдучок, Т.С.; Савченко, Р.О.; Савченко, Н.М.; Камінська, М.Б.; Ярмолюк, О.Ф.; Дмитренко, О.М.; Золотницька, Ю.В.; Цегельник, Н.І.; Нечипорук, О.В. (Житомир: ПП “Рута”, 2012)
  У навчальному посібнику розкривається програмний матеріал з теорії і практики аудиту господарюючих суб’єктів. З позиції комплексного підходу розглянуті методологічні й організаційні засади аудиту фінансової звітності ...
 • Мороз, Ю.Ю.; Цал-Цалко, Ю.С.; Ейсмонт, В.С.; Гайдучок, Т.С.; Цегельник, Н.І. (Житомир: ПП “Рута”, 2019)
  У підручнику розкривається програмний матеріал з теорії і практики бухгалтерського обліку і аудиту на лісогосподарських підприємствах. З позиції комплексного підходу до організації обліку, звітності і аудиту в лісогосподарських ...
 • Краснов, В.П.; Шелест, З.М.; Давидова, І.В. (Житомирська політехніка, 2023)
  Викладена інформація про особливості радіоактивного забруднення лісів, можливості використання дикорослих ягід, лікарських рослин, грибів, дичини, березового соку на територіях, забруднених радіонуклідами. Наведено узагальнені ...
 • Цал-Цалко, Ю.С. (Житомир: ЖІТІ, 2002)
  Вивчення витрат підприємства закладає основу найважливішого комплексу практичних економічних знань, необхідних кожному спеціалісту, незалежно від його спеціалізації і місця роботи. У навчальному посібнику викладено сучасний ...
 • Замула, І.В.; Танасієва, М.М. (Чернівці:Технодрук, 2021)
  Навчальний посібник висвітлює особливості організації та методики внутрішнього контролю господарської діяльності підприємств. Розділи навчального посібника присвячені питанням теоретико-методологічних засад внутрішнього ...
 • Уваєва, О.І.; Коцюба, І.Г.; Єльнікова, Т.О. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2020)
  У навчальному посібнику висвітлено місце ії у системі природничих наук, її предмет, завдання, основні напрямки, методи та історія гідробіологічних досліджень. Розглянуто умови проживання в, їх життєві форми і адаптація до ...
 • Вінічук, М.М. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  Даний навчальний посібник – це друге видання, перероблене та доповнене. Посібник містить передмову та основну текстову частину, яка складається з 11 розділів, які розкривають суть загальної екології. Автором розглянуто ...
 • Скиба, Г.В. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  У навчальному посібнику в скороченій формі висвітлені основні закони і положення загальної хімії, курс якої викладається у закладах вищої освіти для нехімічних спеціальностей згідно з освітньо-професійними програмами. ...
 • Антипенко, Г.О.; Гаврюк, Г.Ф.; Назаренко, Л.А.; Ковалевич, Л.А.; Котенко, В.В. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  У навчальному посібнику розглядаються такі спеціальні питання, як на проммайданчику шахти, маркшейдерські роботи при спорудженні підйомного комплексу, маркшейдерські роботи при проведенні гірничих виробок, маркшейдерські ...
 • Остапчук, Т.П.; Бірюченко, С.Ю.; Бужимська, К.О.; Бурачек, І.В.; Виговський, В.Г.; Денисюк, О.Г.; Завалій, Т.О.; Олійник, О.В.; Орлова, К.Є.; Пащенко, О.П.; Світлишин, І.І.; Сотник, А.А.; Ткачук, Г.Ю.; Царук, І.М.; Юшкевич, О.О. (Вид-во «Рута», 2021)
  У підручнику розглянуто поняття, сутність та методологічні основи менеджменту; охарактеризовано історію та еволюцію менеджменту, визначено сучасні напрями розвитку менеджменту; детально розглянуто особливості реалізації ...
 • Мороз, Ю.Ю.; Цал-Цалко, Ю.С.; Гайдучок, Т.С.; Цегельник, Н.І. (Житомир: ПП “Рута”, 2020)
  У посібнику всебічно розглянуто роль зовнішньоекономічних зв’язків та митної діяльності в забезпеченні інноваційного розвитку національної економіки України. Наведені основні положення побудови системи управління митною ...
 • Тарасюк, Г.М.; Рудківський, О.А.; Рудківська, А.Ю.; Лагута, Я.М. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2020)
  Навчальний посібник розглядає практичні аспекти застосування логістики на підприємствах. Особлива увага приділяється вирішенню практичних завдань та задач в сфері логістики. У посібнику представлено основні поняття, короткі ...
 • Цаль-Цалко, Ю. С.; Мороз, Ю. Ю; Гайдучок, Т. С. (Житомир : Євро-Волинь, 2022)
  У навчальному посібнику розглядаються концептуальні положення організації і управління лісогосподарським виробництвом. З позиції комплексного підходу до процесу організації і управління виробництвом, навчальний посібник ...
 • Щур, Н.О.; Покотило, О.А. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  У посібнику висвітлено основні поняття криптології, наведено класифікацію шифрів, описано класичні криптосистеми та методи їх криптоаналізу, розглядаються основні алгоритми симетричної та асиметричної криптографії, алгоритми ...
 • Головня, О.С. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Навчальний посібник містить основні положення з теорі ї операційних систем. Розглянуто базові поняття операційних систем, шлях еволюції та розмаїття сучасних операційних систем. Викладено основи багатопотоковості, планування ...
 • Єфіменко, А.А. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  Навчальний посібник містить теоретичний матеріал, модельні приклади сценаріїв налагодження складових локальних комп’ютерних мереж Ethernet, побудованих на базі комутаторів Cisco, а також контрольні та тестові питання з ...

Search DSpace


Browse

My Account