Electronic Repository

РИЗИКИ БЕЗРОБІТТЯ ЗА ПРОФЕСІЙНОЮ ОЗНАКОЮ В КОНТЕКСТІ СТРУКТУРНИХ ДИСПРОПОРЦІЙ РИНКУ ПРАЦІ

Show simple item record

dc.contributor.author Надрага, В.І.
dc.contributor.author Nadraga, V.I.
dc.date.accessioned 2016-03-24T07:29:52Z
dc.date.available 2016-03-24T07:29:52Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2236
dc.description.abstract Проаналізовано проблеми структурних диспропорцій ринку праці України, наслідком яких виступають ризики безробіття окремих професійних груп. Зазначено, що характер структурних диспропорцій на ринку праці визначається взаємозв’язком професійно-кваліфікаційної структури незайнятого населення та наявних вакансій. Запропоновано формалізований методичний інструментарій оцінки ризиків за розділами професій. Проведено розрахунки відхилення для визначення довірчого інтервалу ризику професійного безробіття. Довірчим інтервалом ризику професійного безробіття є встановлений інтервал можливих значень оцінюваного параметра за рівнем довірчої ймовірності. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки;2(68)
dc.subject ризики безробіття uk_UA
dc.subject ринок праці uk_UA
dc.title РИЗИКИ БЕЗРОБІТТЯ ЗА ПРОФЕСІЙНОЮ ОЗНАКОЮ В КОНТЕКСТІ СТРУКТУРНИХ ДИСПРОПОРЦІЙ РИНКУ ПРАЦІ uk_UA
dc.title.alternative The risks of professional unemployment in the context of the structural inequalities of the labor market uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account