Electronic Repository

Browsing Фахові видання by Title

Browsing Фахові видання by Title

Sort by: Order: Results:

 • Оliinyk, О.V.; Serhiienko, L.V.; Олійник, Оксана Вікторівна; Сергієнко, Лариса Василівна (ЖДТУ, 2018)
  Обґрунтовано доцільність застосування кластерної структуризації при формуванні та реалізації концепції циркулярної економіки як на загальнодержавному рівні, так і з урахуванням регіональних особливостей. Визначено підходи ...
 • Timchev, M.; Тімчев, М.Л. (ЖДТУ, 2011)
  У статті розглянуто питання конкурентоздатності в умовах світової економічної та фінансової кризи, надаючи особливого значення важливості господарського аналізу. Представлено різноманітні аналітичні інструменти з метою ...
 • Makarovych, V.K.; Макарович, В.К. (ЖДТУ, 2016)
  Indetermination of modern economy conditions and the lack of theoretical knowledge gained by domestic scientists about risk in factoring business actualize the research concerning the methodology and technique of factoring ...
 • Kucher, Svitlana Victorivna; Кучер, С.В. (ЖДТУ, 2016)
  Розвиток великого бізнесу в Україні призвів до необхідності виходу ряду вітчизняних компаній, а також їх груп та об’єднань, на міжнародний фінансовий ринок, що стало передумовою виникнення потреби користувачів фінансової ...
 • Bieńkowska, Agnieszka; Б'янковська, Огнешка (ЖДТУ, 2006)
  Було представлено сутність контролінгу. Було визначено різницю між контролінгом та управлінням. Під контролінгом розуміють узгодженість управління та метод підтримки управління. Контролер був представлений виконавцем ідеї ...
 • Benedytskyi, V.B.; Korenivska, O.L.; Бенедицький, Василь Борисович; Коренівська, Оксана Леонідівна (ЖДТУ, 2016)
 • Moshenskyi, S.Z.; Мошенський, С.З. (ЖДТУ, 2016)
  Друга світова війна радикально змінила не лише політичний, а й фінансовий ландшафт світу. Після її закінчення основним джерелом капіталів стали США. Американський фінансовий ринок і ринок цінних паперів визначали більшість ...
 • Levytskyi, V.; Makhno, A.; Panasiuk, A.; Mamrai, V.; Левицький, В.Г.; Махно, А.М.; Панасюк, А.В.; Мамрай, В.В. (ЖДТУ, 2018)
  Розміри та форма частини природного каменю, які визначають породні окремості, також впливають на технології видобутку та напрями використання. Крім того, вони впливають на оптимальну схему різання для отримання комерційних ...
 • Томашевська, Ірина Леонідівна; Tomashevs’ka, I.L. (ЖДТУ, 2010)
  Виділено основні етапи due diligence, розкрито структуру та зміст звіту, складеного за результатами проведення даної процедури.
 • Kulik, T.I.; Кулік, Т.І. (ЖДТУ, 2017-05-29)
  У роботі розглядаються проблеми математичного моделювання згину полімерних балок. Полімерні матеріали сьогодні займають провідну роль у виробництві деталей в усіх галузях промисловості. У зв’язку з цим важливим завданням ...
 • Renkas, Yu.L.; Ренкас, Ю.Л. (ЖДТУ, 2011)
  W artykule rozpatrzono istotę oraz modele kapitału ludzkiego i wynagrodzeń, estymację stałej potencjalnego wzrostu p wyznaczającej godziwą płacę oraz przeprowadzono badanie stopnia opłacenia pracy na podstawie oczekiwanych ...
 • Korobiіchuk, V.V.; Sidorov, O.M.; Sobolevskyi, R.V.; Shlapak, V.O.; Kryvorushko, A.O.; Коробійчук, В.В.; Сідоров, О.М.; Соболевський, Р.В.; Криворучко, А.О.; Шлапак, О.В. (ЖДТУ, 2017)
  Каменеобробна галузь України переживає кардинальні зміни. Сьогодні йде структурна перебудова галузі. В умовах ринкової економіки технічне переозброєння діючих каменеобробних підприємств, використання нових технологій при ...
 • Sobolevskyi, R.V; Levytskyi, V.H.; Shlapak, V.O.; Соболевський, Руслан Вадимович; Левицький, Володимир Григорович; Шлапак, Володимир Олександрович (ЖДТУ, 2016)
 • Parkitna, A.; Паркітна, А. (ЖДТУ, 2010)
  У кінці ХХІ століття економіка знань і глобалізація призводять до змін у сфері вищої освіти. Характеризуючи сучасну Польщу, нами звернена увага на різноманітність феноменів, які створюють цю реальність. Впливи на вищу ...
 • Zysnarska, A.; Зиснарська, А. (ЖДТУ, 2011)
  Традиційне управління бюджетним сектором, спрямоване на виконання бюджету як головного фінансового плану держави та місцевої одиниці управління, пов'язане з касовим методом обліку. Зміни у методах управління державним ...
 • Kharlamova, O.V.; Харламова, О.В. (ЖДТУ, 2015)
  Актуальність дослідження облікової концепції справедливої вартості та її імплементації в облікову практику компаній визначається вимогами її застосування більш ніж половиною з чинних Міжнародних стандартів фінансової ...
 • Kucher, S.V.; Кучер, С.В. (ЖДТУ, 2016)
  Проведено дослідження особливостей складання та подання консолідованої фінансової звітності країн світу різних систем стандартизації бухгалтерського обліку з метою встановлення напрямків удосконалення ...
 • Droniuk, S.A.; Дронюк, С.А. (ЖДТУ, 2014)

Search DSpace


Browse

My Account