Show simple item record

dc.contributor.author Остапчук, Т.П.
dc.contributor.author Бірюченко, С.Ю.
dc.contributor.author Бужимська, К.О.
dc.contributor.author Бурачек, І.В.
dc.contributor.author Виговський, В.Г.
dc.contributor.author Денисюк, О.Г.
dc.contributor.author Завалій, Т.О.
dc.contributor.author Олійник, О.В.
dc.contributor.author Орлова, К.Є.
dc.contributor.author Пащенко, О.П.
dc.contributor.author Світлишин, І.І.
dc.contributor.author Сотник, А.А.
dc.contributor.author Ткачук, Г.Ю.
dc.contributor.author Царук, І.М.
dc.contributor.author Юшкевич, О.О.
dc.date.accessioned 2022-12-02T09:02:48Z
dc.date.available 2022-12-02T09:02:48Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8068
dc.description Менеджмент : Підручник / С.Ю. Бірюченко, К.О. Бужимська, І.В. Бурачек та ін.; під заг. ред. Т.П. Остапчук. – Житомир: Державний університет «Житомирська політехніка». – Житомир: Вид-во «Рута», 2021. – 856 с. uk_UA
dc.description.abstract У підручнику розглянуто поняття, сутність та методологічні основи менеджменту; охарактеризовано історію та еволюцію менеджменту, визначено сучасні напрями розвитку менеджменту; детально розглянуто особливості реалізації класичних функцій менеджменту; ідентифіковано ключові засади лідерства та комунікацій в управлінні. Окремий розділ присвячено управлінню ефективністю організації в розрізі окремих напрямів та сфер діяльності, зокрема, управлінню виробництвом, управлінню людськими ресурсами, управлінню змінами, ефективністю та результативністю діяльності організації. Підручник має комплексний характер та детально висвітлює ключові напрями менеджменту організацій. Підручник призначено для студентів, аспірантів і викладачів економічних спеціальностей закладів вищої освіти, а також широкого кола практикуючих фахівців у сфері управління. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Вид-во «Рута» uk_UA
dc.subject менеджмент uk_UA
dc.subject функції менеджменту uk_UA
dc.subject лідерство uk_UA
dc.subject комунікації в управлінні uk_UA
dc.subject менеджмент організацій uk_UA
dc.title Менеджмент uk_UA
dc.type Book uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account