Electronic Repository

Українська мова професійного спрямування

Show simple item record

dc.contributor.author Литвинчук, О.В.
dc.date.accessioned 2022-02-09T12:44:34Z
dc.date.available 2022-02-09T12:44:34Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7968
dc.description.abstract Навчальний посібник підготовлено відповідно до вимог організації кредитно-модульної системи навчання, визначено змістові модулі, подано теоретичний і практичний матеріал, що стосується різних аспектів професійного спілкування, особливостей розвитку мовної системи, сучасної орфографії та документознавства. Уміщені в посібнику завдання й вправи сприятимуть розвиткові практичних умінь і навичок студентів. Посібник призначений як для аудиторної практичної, так і для самостійної роботи студентів. Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів денної й заочної форм навчання нефілологічних спеціальностей. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Державний університет "Житомирська політехніка"
dc.relation.ispartofseries Навчальний посібник;2-ге вид., доп. й перероб.
dc.subject професійне спілкування uk_UA
dc.subject документознавство uk_UA
dc.subject сучасна орфографія uk_UA
dc.title Українська мова професійного спрямування uk_UA
dc.type Book uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account