Electronic Repository

Підвищення паливної економічності транспортних засобів категорії N3

Show simple item record

dc.contributor.author Український, Євген Олександрович
dc.contributor.author Ukrainskyi, Ye.O.
dc.date.accessioned 2021-09-08T06:50:07Z
dc.date.available 2021-09-08T06:50:07Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7896
dc.description.abstract Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту» (27 – Транспорт). – Державний університет «Житомирська політехніка», Міністерство освіти і науки України, м. Житомир, 2021. Дисертація присвячена підвищенню паливної економічності транспортних засобів категорії N3 шляхом використання оперативного контролю витрати палива і засобів інтелектуальних транспортних систем, а також засобів її реалізації. Для вирішення вказаної задачі досліджено і сформовано метод забезпечення паливної економічності вантажного транспортного засобу в змінних умовах експлуатації за допомогою оперативного контролю витрати палива і засобів інтелектуальних транспортних систем. Практичне значення отриманих результатів полягає в розробці рекомендацій щодо застосування методу забезпечення паливної економічності вантажного транспортного засобу категорії N3, який у змінних умовах експлуатації дозволяє врахувати інформацію засобів оперативного контролю на основі інтелектуальних транспортних систем. Результати експериментальних досліджень оперативного контролю витрати палива, технічного стану ТЗ категорії N3 19 і інших параметрів дослідної системи в умовах експлуатації дозволяє оцінювати значення середніх витрат палива і підвищувати паливну економічність вантажних транспортних засобів за окремими критеріями на основі інформації, отриманої з бортового інформаційного комплексу. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Державний університет "Житомирська політехніка" uk_UA
dc.subject паливна економічність uk_UA
dc.subject витрата палива uk_UA
dc.subject транспортний засіб категорії N3 uk_UA
dc.subject умови експлуатації uk_UA
dc.subject моніторинг uk_UA
dc.subject інформаційна система uk_UA
dc.subject метод uk_UA
dc.subject норматив uk_UA
dc.subject бортовий інформаційний комплекс uk_UA
dc.subject оперативний контроль uk_UA
dc.subject fuel efficiency uk_UA
dc.subject fuel consumption uk_UA
dc.subject vehicle of category N3 uk_UA
dc.subject operating conditions uk_UA
dc.subject monitoring uk_UA
dc.subject information system uk_UA
dc.subject method, standard uk_UA
dc.subject standard uk_UA
dc.subject onboard information complex uk_UA
dc.subject operational control uk_UA
dc.title Підвищення паливної економічності транспортних засобів категорії N3 uk_UA
dc.title.alternative Improving the fuel efficiency of vehicles of category N3 uk_UA
dc.type Thesis uk_UA
dc.description.abstracten The dissertation is for obtaining degree by the candidate of technical sciences in specialty 05.22.20 "Operation and repair of transport means " (27 - Transport). - Zhytomyr Polytechnic State University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Zhytomyr, 2021. The dissertation is devoted to increase the fuel economy of vehicles of category N3 by using operative control of the fuel consumption, means of intelligent transport systems and of its realization. To solve this problem, it was investigated and formed the method of ensuring the fuel efficiency of freight vehicle in variable operating conditions by means of operational control of the fuel consumption and intelligent transport systems. The practical significance of the obtained results is to develop recommendations for the application of the method of the fuel economy for vehicles of category N3, which in variable operating conditions allows to take into account the information of operational control on the basis of intelligent transport systems. The results of monitoring the parameters of fuel consumption and technical condition of cargo vehicles of category N3 and other parameters of the experimental system in operation allows to evaluate the value of average fuel consumption and increase the fuel efficiency of freight vehicles by individual criteria and by using the developed onboard information complex. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account