Навчальні видання

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Оксютович, М.О. (Житомир: Державний університет "Житомирська політехніка", 2024)
  Зміст посібника охоплює широкий перелік тем, включаючи психологічні аспекти свідчення, експертизу, психологічні аспекти кримінальної відповідальності та інші ключові моменти взаємодії юриспруденції та психології. Докладно ...
 • Бурлакова, І.А.; Остапенко, І.С.; Герасимчук, О.А.; Шевяков, О.В.; Чередніченко, О.М. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  На сторінках навчального посібника пропонуються теоретично обґрунтовані і практично підтверджені основні положення формування і розвитку лідерських якостей військовослужбовців. У посібнику розглянуті основи психології ...
 • Цал-Цалко, Ю.С.; Мороз, Ю.Ю.; Суліменко, Л.А. (Житомир: ЖОО ГО “Спілка економістів України, 2012)
  У підручнику розкривається програмний матеріал з теорії і практики фінансового аналізу господарюючих суб’єктів. З позиції комплексного підходу до планування, обліку, звітності і аудиту розглянуті методологічні й організаційні ...
 • Цал-Цалко, Ю.С.; Мороз, Ю.Ю.; Цегельник, Н.І. (Житомир: ПП “Рута”, 2015)
  У підручнику розкривається програмний матеріал з теорії і практики управлінського обліку на підприємстві. З позиції комплексного підходу до планування, обліку, звітності і аудиту розглянуті методологічні й організаційні ...
 • Цаль-Цалко, Ю.С.; Мороз, Ю.Ю; Гайдучок, Т.С.; Савченко, Н.М.; Золотницька, Ю.В.; Дмитренко, О.М. (Житомир: ПП “Рута”, 2019)
  У навчально-наочному посібнику схематично відображено План рахунків у активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та подано визначення основних термінів і понять за національними та ...
 • Цаль-Цалко, Ю. С.; Мороз, Ю. Ю; Гайдучок, Т. С. (Житомир : Євро-Волинь, 2022)
  У навчальному посібнику розглядаються концептуальні положення організації і управління лісогосподарським виробництвом. З позиції комплексного підходу до процесу організації і управління виробництвом, навчальний посібник ...
 • Мороз, Ю.Ю.; Цал-Цалко, Ю.С.; Гайдучок, Т.С.; Цегельник, Н.І. (Житомир: ПП “Рута”, 2020)
  У посібнику всебічно розглянуто роль зовнішньоекономічних зв’язків та митної діяльності в забезпеченні інноваційного розвитку національної економіки України. Наведені основні положення побудови системи управління митною ...
 • Цал-Цалко, Ю.С. (Житомир: ЖІТІ, 2002)
  Вивчення витрат підприємства закладає основу найважливішого комплексу практичних економічних знань, необхідних кожному спеціалісту, незалежно від його спеціалізації і місця роботи. У навчальному посібнику викладено сучасний ...
 • Мороз, Ю.Ю.; Цал-Цалко, Ю.С.; Ейсмонт, В.С.; Гайдучок, Т.С.; Цегельник, Н.І. (Житомир: ПП “Рута”, 2019)
  У підручнику розкривається програмний матеріал з теорії і практики бухгалтерського обліку і аудиту на лісогосподарських підприємствах. З позиції комплексного підходу до організації обліку, звітності і аудиту в лісогосподарських ...
 • Цал-Цалко, Ю.С.; Мороз, Ю.Ю.; Суліменко, Л.А.; Гайдучок, Т.С.; Савченко, Р.О.; Савченко, Н.М.; Камінська, М.Б.; Ярмолюк, О.Ф.; Дмитренко, О.М.; Золотницька, Ю.В.; Цегельник, Н.І.; Нечипорук, О.В. (Житомир: ПП “Рута”, 2012)
  У навчальному посібнику розкривається програмний матеріал з теорії і практики аудиту господарюючих суб’єктів. З позиції комплексного підходу розглянуті методологічні й організаційні засади аудиту фінансової звітності ...
 • Головня, О.С. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Навчальний посібник містить основні положення з теорі ї операційних систем. Розглянуто базові поняття операційних систем, шлях еволюції та розмаїття сучасних операційних систем. Викладено основи багатопотоковості, планування ...
 • Плахотнюк, Н.П.; Макаревич, О.О. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Навчальний посібник містить матеріал, необхідний для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з англійської мови здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 033 «Філософія» (ОПП «Масові ...
 • Бродський, Ю.Б. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  У навчальному виданні представлено частину першу «Системологія» курсу «Системний аналіз та теорія прийняття рішень», який викладається студентам, що навчаються за спеціальностями галузі знань 12 «Інформаційні технології». ...
 • Пацева, І.Г.; Мельник-Шамрай, В.В.; Лук’янова, В.В. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  У навчальному посібнику викладені основні положення запровадження (ОВД), розглянуто , описано особливості створення звітів з ОВД та досліджено загальні риси оцінки впливу планованої діяльності на . Навчальний посібник ...
 • Тарасюк, Г.М.; Рудківський, О.А.; Мілінчук, О.В.; Лагута, Я.М. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2020)
  У навчальному посібнику представлено теоретичні відомості, основні терміни та запитання, які можна використати в навчальному процесі студентами галузі знань 24 «Сфера обслуговування». Посібник сприятиме формуванню у студентів ...
 • Тарасюк, Г.М.; Рудківський, О.А.; Рудківська, А.Ю.; Лагута, Я.М. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2020)
  Навчальний посібник розглядає практичні аспекти застосування логістики на підприємствах. Особлива увага приділяється вирішенню практичних завдань та задач в сфері логістики. У посібнику представлено основні поняття, короткі ...
 • Валінкевич, Н.В.; Біляк, Т.О.; Бірюченко, С.Ю.; Бужимська, К.О.; Виговський, В.Г.; Данкевич, А.Є.; Денисюк, О.Г.; Кучменко, В.О.; Корнійчук, А.А.; Овандер, Н.Л.; Оверчук, А.В.; Орлова, К.Є.; Павлова, С.І.; Саннікова, С.Б.; Ткачук, Г.Ю.; Юрківський, О.Й. (ЖДТУ, 2019)
  Підручник підготовлено відповідно до програми з нормативної дисципліни «Основи підприємництва», яку включено до навчального плану підготовки бакалаврів зі спеціальностей 051 «Економіка» та 076 «Підприємництво, торгівля та ...
 • Єфіменко, А.А. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  Навчальний посібник містить теоретичний матеріал, модельні приклади сценаріїв налагодження складових локальних комп’ютерних мереж Ethernet, побудованих на базі комутаторів Cisco, а також контрольні та тестові питання з ...
 • Пулеко, І.В.; Єфіменко, А.А. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  У навчальному посібнику викладено загальні відомості про Інтернет речей (ІоТ), розглянуті засоби ідентифікації, вимірювань, виконавчі пристрої та живлення в ІоТ. Викладені основні технології передачі даних, хмарні, туманні ...
 • Щур, Н.О.; Покотило, О.А. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  У посібнику висвітлено основні поняття криптології, наведено класифікацію шифрів, описано класичні криптосистеми та методи їх криптоаналізу, розглядаються основні алгоритми симетричної та асиметричної криптографії, алгоритми ...

View more