Electronic Repository

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ

Show simple item record

dc.contributor.author Юрківська, Людмила Йосипівна
dc.contributor.author Yurkivska, L.Y.
dc.date.accessioned 2016-02-24T09:21:23Z
dc.date.available 2016-02-24T09:21:23Z
dc.date.issued 2009-12
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1292
dc.description.abstract Дисертація присвячена обґрунтуванню організаційно-методичних засад здійснення економічного аналізу маркетингової діяльності підприємств. Для формування переваг комплексної реалізації функцій економічного аналізу визначено рівні та напрями реалізації основних функцій економічного аналізу у різних видах діяльності підприємств. Визначено змістовне наповнення діагностичної функції економічного аналізу для подолання неоднозначності в її трактуваннях. Удосконалено теоретичні основи реалізації діагностичної функції економічного аналізу в частині аналізу маркетингової діяльності підприємств-виробників продовольчих товарів для підвищення її ефективності за несприятливих ринкових умов. Уточнено поняття суб’єкта, об’єкта, предмету, мети здійснення економічного аналізу маркетингової діяльності для адекватного розуміння суті ключових понять і термінів при реалізації діагностичної функції економічного аналізу. Розроблено організаційно-методичний підхід до реалізації діагностичної функції економічного аналізу маркетингової діяльності підприємств-виробників продовольчих товарів та матрицю симптомокомплексу, що базується на ідентифікованій логіці розвитку проблемних ситуацій та етапах їх життєвого циклу. Удосконалено документальне забезпечення процесу аналітичної роботи, Дістала подальший розвиток ідентифікація вимог до програмного забезпечення економічного аналізу маркетингової діяльності. В роботі удосконалено процедурний підхід до встановлення причинно-наслідкових зв’язків на основі застосування евристичних прийомів, які використовуються в економічному аналізі маркетингової діяльності підприємств для підвищення ефективності управління господарською діяльністю підприємства. Дістали подальший розвиток методичні засади SWOT-аналізу діяльності підприємства шляхом формування матриці SOCC- аналізу. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук;
dc.subject економічний аналіз uk_UA
dc.subject діагностична функція економічного аналізу uk_UA
dc.subject економічний аналіз маркетингової діяльності uk_UA
dc.subject мета економічного аналізу маркетингової діяльності uk_UA
dc.subject комбінована аналітична робоча група uk_UA
dc.subject симптом uk_UA
dc.subject проблема uk_UA
dc.subject SOCC-аналіз uk_UA
dc.subject матриця симптомокомплексу uk_UA
dc.subject продовольчі товари економічний аналіз uk_UA
dc.subject economic analysis uk_UA
dc.subject diagnostic function of economic analysis uk_UA
dc.subject economic analysis of marketing activity uk_UA
dc.subject goal of economic analysis marketing activity uk_UA
dc.subject combined analytic working group uk_UA
dc.subject symptom uk_UA
dc.subject problem uk_UA
dc.subject SOCC-analysis uk_UA
dc.subject symptom-complex matrix uk_UA
dc.subject food-stuff uk_UA
dc.title ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ uk_UA
dc.title.alternative Economic analysis of marketing activity of enterprises: theoretic, methodic and organization grounds uk_UA
dc.type Other uk_UA
dc.description.abstracten Thesis is dedicated to the grounding of the conceptual issues of diagnostic function of economic analysis, methodic and organization grounds of analysis marketing activity. The further development of diagnostic function, that realizes through all types of analysis with the main display in diagnostic analysis. Its results are the main instrument for problem prevention and solution. Theoretic grounds of diagnostic function of economic analysis on the research results of diagnostics (stages of development, directions of implementation, diagnostic approach, logic of the development of any problem) for economic analysis of marketing activity has been grounded. The essence of the concepts: “subject of economic analysis of marketing activity”, “objects of economic analysis of marketing activity”, “goal of economic analysis of marketing activity” “organization of economic analysis” has been clarified for understanding of diagnostic function. Methodic and organization grounds of diagnostic function realization concerning marketing activity in frames of the project have been developed. The procedures of every stage of analytic process taking into account strategic, functional, innovation, motivation and technical groups if indexes have been defined. Document accompaniment for stages of analytic process (organization, preparation, analytic, result), that furthers jurisdiction supplement of process and results of economic analysis of marketing activity, including conditions of informational and computer technologies. Module structure and mechanism of marketing activity analysis in computer environment have been developed. The offered symptom-complex approach supplies with operative management decisions. Methodic grounds of SWOT-analysis has been developed with the help of SOCC-matrix for vision of problem situation development and its consequences. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account