Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8173
Title: Облікове забезпечення управління діяльністю туристичних підприємств як засіб досягнення цілей сталого розвитку
Other Titles: Accounting for the management of the activities of tourist enterprises as a means of achieving the goals of sustainable development
Authors: Замула, І.В.
Зузанська, В.А.
Шевчук, К.С.
Zamula, I.V.
Zuzanska, V.A.
Shevchuk, K.S.
Keywords: бухгалтерський облік
туристична діяльність
екотуризм
післявоєнний розвиток України
навколишнє природне середовище
сталий розвиток
управління
accounting
tourist activity
ecotourism
post-war development of Ukraine
surrounding natural environment
sustainability
management
Issue Date: 2023
Publisher: Державний університет "Житомирська політехніка"
Series/Report no.: Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу;1(54)
Abstract: Розвиток туризму без завдання шкоди навколишньому природному середовищу, так званого сталого туризму, є невід’ємною складовою сталого розвитку суспільства, що може забезпечити потужний гармонійний розвиток територій. Сталий розвиток у туристичній галузі означає гармонійне поєднання екологічних, соціально-культурних та економічних чинників туризму, які реалізуються паралельно з культурним та екологічним розвитком, максимально виключаючи згубний вплив на природні екосистеми. Враховуючи негативний вплив туризму на навколишнє природне середовище, потребує додаткового дослідження питання впровадження положень концепції сталого розвитку у діяльність туристичних підприємств. Метою дослідження є розробка теоретичних та організаційно-методичних положень бухгалтерського обліку у туристичних підприємствах як засобу досягнення ними цілей сталого розвитку, що сприятиме зростанню їх інвестиційної привабливості у післявоєнний період. Задля розвитку туристичної галузі, згідно з концепцією сталого розвитку, доцільно розробити та впровадити екологоорієнтоване управління бізнесу на основі інформації з бухгалтерського обліку. В облікові рахунки туристичних підприємств запропоновано врахувати статті витрат, пов’язані з охороною навколишнього середовища. Такі дії спрямовані на пошук більш екологічно обґрунтованих напрямів розвитку туристичної діяльності, що в свою чергу може забезпечити раціональніше використання природних багатств і визначить методи відновлення пошкоджених природних територій та об’єктів. Впровадження наведених пропозицій щодо ведення обліку та складання звітності туристичними підприємствами сприятиме інформаційному забезпеченню заінтересованих користувачів та дозволить створити систему екологічного менеджменту підприємства, а також ефективну екологічну політику у туристичній діяльності, спрямовану на мінімізацію негативного впливу туризму на стан природних екосистем, що сприятиме зростанню їх інвестиційної привабливості у післявоєнний період.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8173
Appears in Collections:Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17.pdf532.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.