Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8162
Title: Теоретичні передумови розвитку бухгалтерського обліку в гірничодобувних підприємствах під впливом концепції сталого розвитку
Other Titles: Theoretical prerequisites for the development of accounting in mining enterprises for the challenges of sustainable development
Authors: Замула, І.В.
Шавурська, О.В.
Zamula, I.V.
Shavurska, О.V.
Keywords: бухгалтерський облік
гірничодобувна галузь
залізна руда
природні ресурси
навколишнє природне середовище
сталий розвиток
управління
accounting
mining industry
iron ore
natural resources
natural environment
sustainable development
management
Issue Date: 2023
Publisher: Державний університет "Житомирська політехніка"
Series/Report no.: Економіка, управління та адміністрування;1(103)
Abstract: Проаналізовано чинники впливу на стан підприємств гірничодобувної галузі України. Встановлено, що видобувна промисловість має значний потенціал для розвитку, що підтверджується значними запасами природних ресурсів. Проте через екстенсивне природокористування спостерігається виснаження надр, що потребує реформування економічного механізму користування ними. Гірничодобувна галузь є конкурентоспроможною на міжнародну рівні, що підтверджується зростанням обсягів експортованої продукції за 2017–2021 роки. Однак, враховую чи інтеграційні прагнення України щодо вступу в ЄС, необхідним є імплементування міжнародних норм і стандартів для підвищення ефективності діяльності підприємств цієї галузі та зменшення їх негативного впливу на стан навколишнього природного середовища. Вирішення проблем, які мають місце у гірничодобувній галузі України, потребує комплексного підходу та впровадження екологічно безпечних технологій, екоінновації. Стратегію сталого розвитку гірничодобувної галузі доцільно розвивати за такими напрямами: економічний в частині конкурентоспроможності, екологічний, що враховує ресурсну ефективність та екобезпеку, а також соціальний, який передбачає зайнятість і створення безпечних умов праці. Ефективне управління природними ресурсами можливе тільки у випадку наявності достовірної та повної інформації про ці природні ресурси. Бухгалтерський облік є інформаційною системою, що надає внутрішнім користувачам інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень, що спрямовані на експлуатацію та раціональне використання ресурсів. Виокремлено інструменти реалізації сталого природокористування: нормативно-правові, інформаційно-комунікаційні дослідження та розробки. З врахуванням специфіки діяльності гірничодобувної галузі уточнено об’єкти бухгалтерського обліку для подальшого удосконалення їх організаційно-методичного забезпечення.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8162
Appears in Collections:Економіка, управління та адміністрування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
88.pdf831.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.