Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7631
Title: Тенденції розвитку бухгалтерського обліку в державному секторі: міжнародний контекст
Other Titles: Trends in public sector accounting: an international context
Authors: Ценклер, Н.І.
Вигівська, І.М.
Макарович, В.К.
Tsenkler, N.I.
Vygivska, I.М.
Makarovych, V.K.
Keywords: бухгалтерський облік
фінансова звітність
державний сектор
міжнародні стандарти
стандарти обліку
методи обліку
бюджетні видатки
касовий метод
метод нарахувань
accounting
financial reporting
public sector
international standards
accounting standards
accounting methods
budget expenditures
cash method
accrual method
Issue Date: 2019
Publisher: Державний університет "Житомирська політехніка"
Series/Report no.: Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу: міжнародний збірник наукових праць;2(43)
Abstract: Національна стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі передбачає розробку та впровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Реформування системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі України потребує її гармонізації з міжнародними стандартами та директивами ЄС. У статті теоретично обґрунтовано специфіку діяльності бюджетних установ та визначено місця бюджетної установи як суб’єкта правовідносин з особливим статусом. Вирішено комплекс питань щодо методики ведення обліку в державному секторі, пов’язаних із запровадженням міжнародних стандартів обліку для державного сектору в Україні. Розглянуто методи бухгалтерського обліку в державному секторі в різних країнах світу та в Україні. Виокремлено країни, в яких використовується модифікований касовий метод та метод нарахувань, касовий метод, метод нарахувань відображення облікових операцій у державному секторі. Акцентовано, що в Україні в державному секторі впроваджуються реформи по переходу на облік по методу нарахування доходів і витрат. Встановлено, що модернізація системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі України передбачає необхідність вирішення ряду проблемних аспектів: удосконалення нормативно-правової бази з бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі, удосконалення системи бухгалтерського обліку, підвищення рівня прозорості та якості фінансової звітності, удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації працівників бухгалтерських служб, створення та впровадження інформаційно-аналітичної системи ведення бухгалтерського обліку й складення фінансової звітності суб’єктами державного сектору тощо.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7631
Appears in Collections:Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
75.pdf568.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.