Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7536
Title: Розвиток методичних положень економічного аналізу виробничих витрат великих промислових підприємств
Other Titles: Development of methodological provisions of economic analysis of production costs of large industrial enterprises
Authors: Фокін, Олександр Костянтинович
Fokin, O.K.
Keywords: витрати
економічний аналіз
методи аналізу
етапи економічного аналізу
оцінка
промислові підприємства
виробничі витрати
costs
economic analysis
methods of analysis
stages of economic analysis
estimation
industrial enterprises
production costs
Issue Date: 2019
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу: міжнародний збірник наукових праць;1(42)
Abstract: У процесі дослідження було представлено наукові здобутки вчених, що стосуються методології економічного аналізу та аналітичних процедур щодо оцінки ефективності витрат. У статті розглянуто завдання, які стоять перед економічним аналізом та в подальшому перед аналітичною інформацією, яка використовується для прийняття управлінських рішень щодо поведінки виробничих витрат. Було виявлено різноманітність поглядів щодо завдань економічного аналізу виробничих витрат. Проведений аналіз дозволив зробити висновок, що основним завданням є формування аналітичної інформації про причинно-наслідкові зв’язки в поведінці виробничих витрат великих промислових підприємств. Визначено основні напрями методичного забезпечення економічного аналізу виробничих витрат великих промислових підприємств. У процесі дослідження було запропоновано розширити зміст кожного з етапів економічного аналізу виробничих витрат великих промислових підприємств. До таких етапів належать: підготовчий, технологічний, аналітичний, підсумковий.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7536
Appears in Collections:Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
97.pdf762.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.