Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7535
Title: Розвиток форм організації економічного аналізу формування та реалізації державно-приватного партнерства
Other Titles: Development of forms of organization of economic analysis of the formation and implementation of public-private partnership
Authors: Тітарчук, Михайло Іванович
Titarchuk, M.I.
Keywords: економічний аналіз
аналітична оцінка
консалтинг
державне приватне партнерство
об’єкт державного майна
проект державно-приватного партнерства
economic analysis
analytical assessment
consulting
public private partnership
state property objec
public-private partnership project
Issue Date: 2019
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу: міжнародний збірник наукових праць;1(42)
Abstract: У процесі дослідження було проаналізовано статті, що стали підґрунтям для розбудови теоретико-методологічного розвитку форм організації економічного аналізу формування та реалізації проекту державно-приватного партнерства. Розглянуто структуру вітчизняного ринку консалтингових послуг України. Досліджено ключові показники світового консалтингового ринку, до того ж участь консалтингових компаній досліджуваних країн у формування та реалізації державно-приватного партнерства є обов’язковою. У процесі дослідження було встановлено, що участь консалтингових компаній в формуванні аналітичного забезпечення управління господарською діяльністю підприємств та формуванні і реалізації проекту державно-приватного партнерства можна охарактеризувати за наступними напрямами: постійна консалтингова участь; періодична консалтингова участь; тематична консалтингова участь; замовлення консалтингових послуг для оцінки сторонніх осіб. Зазначені напрями застосування консалтингових послуг дають можливість забезпечити аналітичний супровід управління процесами формування і реалізації проектів державно-приватного партнерства. Зважаючи на представлені форми організації економічного аналізу формування та реалізації проектів державно-приватного партнерства, запропоновано підхід до їх адаптації, до властивостей проектів та форм їх реалізації, що представлений такими складовими: визначення мети застосування аналітичних процедур, відповідно до яких обирається та чи інша форма організації економічного аналізу; пропонується механізм закріплення тієї чи іншої форми організації економічного аналізу в системі внутрішніх регламентів учасників проекту державно-приватного партнерства.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7535
Appears in Collections:Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
84.pdf586.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.