Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7531
Title: Historical aspects of development of accounting in credit unions in the second half of the nineteenth century and at the beginning of the twentieth century.
Other Titles: Історичні аспекти розвитку обліку в кредитних спілках у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття
Authors: Legenchyk, S.F.
Lagovska, O.A.
Легенчук, С.Ф.
Лаговська, О.А.
Keywords: credit unions
lending institution
credit societies
history of accounting
кредитні спілки
кредитні союзи
кредитні товариства
історія обліку
Issue Date: 2019
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу: міжнародний збірник наукових праць;1(42)
Abstract: Обґрунтовано доцільність дослідження особливостей розвитку кредитних спілок в історичній ретроспективі. Розглянуто історію виникнення та поширення кредитних спілок у різних країнах світу. Проаналізовано залежність розвитку кредитних кооперативів від територіальної приналежності українських земель до Австро-Угорської або Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Розкрито особливості побудови облікової системи українських кредитних спілок на території Австро-Угорської імперії. Розглянуто вплив розвитку професійних організацій та нормативного регулювання на побудову облікової системи кредитних спілок на території Російської імперії. Розкрито підходи до побудови облікової системи кредитних спілок в англомовних країнах. Виявлено взаємозв’язок облікової інформації та функціонування системи корпоративного управління кредитними спілками. Обґрунтовано необхідність приділення належної уваги вирішенню проблеми мінімізації опортуністичної поведінки менеджменту кредитних спілок на основі удосконалення їх облікової системи.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7531
Appears in Collections:Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35.pdf604.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.