Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7512
Title: Impact of corruption activity on state economic policy
Other Titles: Вплив корупційної діяльності на економічну політику держави
Authors: Dragan, І.О.
Nonik, V.V.
Kravchuk, К.М.
Драган, Іван Олександрович
Нонік, Валерій Вікторович
Кравчук, Катерина Миколаївна
Keywords: state
public administration
state policy
state economic policy
corruption
corruption activity
abuse
competitiveness
economy
держава
державне управління
державна політика
державна економічна політик
корупція
корупційна діяльність
зловживання
конкурентоспроможність
економіка
Issue Date: 2019
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Вісник ЖДТУ.Серія: Економічні науки;1(87)
Abstract: Досліджується прямий вплив корупційної діяльності на економічну політику держави, встановлено, що корупція стримує становлення тісних політико-економічних зв’язків, які є важливими для прогресивного розвитку ринкових відносин. З цією метою було проаналізовано історичні передумови, які слугували становленню та розвитку корупції в Україні та світі. Було охарактеризовано тлумачення поняття корупції та корупційної діяльності, а також причини існування цього фактору. Наведено основні негативні наслідки впливу корупції на економічну політику держави. Виявлено що спільне та що відмінне притаманне усім визначенням корупції. Проаналізували визначення поняття держава та державна влада, встановлено, що державна влада здійснює управління суспільством від імені народу на всій території держави за допомогою державного апарату, видання та доведення до реалізації загальнообов’язкових правових норм та представляє державу у зовнішніх відносинах. Проаналізовано сучасний стан державної антикорупційної політики та причини її неефективності. Як перспектива, для подальшого дослідження, розроблено та представлено ряд заходів по зменшенню впливу корупції на економічну політику держави, яка сприятиме виходу значної частини економіки з тіньового сектору, а також зміцнить політичну складову органів державної влади.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7512
Appears in Collections:Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
174.pdf422.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.