Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7506
Title: Оцінка стану витрат великих промислових підприємств як об’єкта управління та економічного аналізу
Other Titles: Estimation of the costs of large industrial enterprises as the object of management and economic analysis
Authors: Фокін Олександр Костянтинович, Олександр Костянтинович
Fokin, O.K.
Keywords: витрати
економічний аналіз
оцінка
промислові підприємства
виробничі витрати
costs
economic analysis
estimation
industrial enterprises
production costs
Issue Date: 2019
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Вісник ЖДТУ.Серія: Економічні науки;1(87)
Abstract: В статті досліджено праці в яких роглядалися питання економічного аналізу та оцінки сучасного стану виробничих витрат великих промислових підприємств. В процесі дослідження було оцінено індекси промислової продукції в Україні, за якими спостерігається позитивна динаміка. Здійснено Аналітичну оцінку структури витрат підприємства, зокрема дослідження було проведено на основі великих промислових підприємств України: ПАТ «Старокраматорський машинобудівний завод», ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», ПАТ «Євроцемент-Україна», ПАТ «Енергомаш», ПАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування». В цілому аналіз даних структури витрат підприємств, що досліджуються, показав зростання виробничих та зменшення невиробничих витрат. Проведено загальну оцінку структури операційних витрат за елементами на великих промислових підприємствах в розрізі: матеріальних затрат, витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи, амортизації, інших операційних витрат. Проведена оцінка сучасного стану витрат великих промислових підприємств показала, що на їх поведінку в більші мірі впливають особливості функціонування підприємства.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7506
Appears in Collections:Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
117.pdf933.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.