Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7504
Title: Методичні положення економічного аналізу процесів формування проектів державно-приватного партнерства
Other Titles: Methodological provisions of the economic analysis of the processes of forming public-private partnership projects
Authors: Тітарчук, Михайло Іванович
Titarchuk, M.I.
Keywords: економічний аналіз
аналітична оцінка
суб’єкти економічного аналізу
державне приватне партнерство
об’єкт державного майна
проект державно-приватного партнерства
economic analysis
analytical assessment
entities of economic analysis
public private partnership
state property object
public-private partnership project
Issue Date: 2019
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Вісник ЖДТУ.Серія: Економічні науки;1(87)
Abstract: В процесі дослідження було здійснено аналіз наукової літератури, та встановлено що в Україні питання розвитку теоретичних, організаційних та методичних питань функціонування державно-приватного партнерства піднімалися вкрай обмежено та фрагментарно. В статті здійснено аналітичну оцінку ефективності використання відповідного об’єкту державного майна. Визначено аналітичні процедури оцінки ефективності використання об’єкту державного майна. Обґрунтовано склад аналітичних показників за значеними напрямами та визначено напрями їх модифікації та адаптації. Візуалізовано базову структура аналітичного забезпечення фінансової моделі проекту державно-приватного партнерства. Визначено складові аналітичного забезпечення техніко-економічної оцінки проекту державно-приватного партнерства: оцінка ризиків, чутливості та еластичності проекту державно-приватного партнерства, економічний аналіз ефективності проекту державно-приватного партнерства через економічних вигід та витрат від його реалізації у майбутньому, формування компаративної моделі, яка дозволить порівняти ефекти від реалізації проекту за державний кошт та на основі проекту державно-приватного партнерства. Дане дослідження є основою формування якісного інформаційно-аналітичного простору управління усіма процесами формування проекту державно-приватного партнерства.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7504
Appears in Collections:Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109.pdf703.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.