Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7494
Title: Дослідження методів сегментації зображень для контролю якості облицювального каменю
Other Titles: Investigation of image segmentation methods for quality control of a facing stone
Authors: Подчашинський, Ю.О.
Лугових, O.O.
Вікарій, В.Ю.
Podchashinskyi, Yu.О.
Lugovyh, O.O.
Vikariy, V.Yu.
Issue Date: 20-Apr-2018
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Тези доповідей IX Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2018»;
Abstract: Сучасне виготовлення виробів з облицювального каменю визначається технологічною складністю, великими вимогами до якості виробів. Зовнішній вигляд облицювального каменю може різнитися в залежності від гірських порід та умов видобутку. В свою чергу, споживачі висувають певні вимоги та норми до виробів з облицювального каменю. Ріст інтенсивності виробництва робить безперервний людський візуальний контроль в умовах монотонності виконуваних операцій неефективним. Це призводить до великої кількість пропусків бракованої продукції. Для вирішення цієї проблеми пропонується застосування автоматизованого візуального контролю. Аналіз зображень та вимірювання геометричних параметрів елементів поверхні облицювального каменю дає можливість успішно вирішити наступні завдання: швидкий та надійний контроль якості продукції, скорочення часу виготовлення та оптимізація виконання технологічних операцій. Для зображень поверхні облицювального каменю використано метод сегментації за водорозділом, що забезпечує максимальну інформативність для контролю якості продукції.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7494
Appears in Collections:Прикладні науково-дослідні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22.pdf238.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.