Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7491
Title: Two-dimensional video image modeling with measurement information on geometric parameters of objects
Other Titles: Моделювання двовимірного відеозображення з інформацією про вимірювання геометричних параметрів об'єктів
Authors: Podchashinskyi, Yu.О.
Voronova, T.S.
Подчашинський, Ю.О.
Воронова, Т.С.
Issue Date: 21-Dec-2018
Publisher: Wloclawek : Izdevnieciba «Baltija Publishing»
Series/Report no.: International scientific and practical conference «Prospects for the development of technical sciences in EU countries and Ukraine»;
Abstract: Одним з ефективних методів вимірювання геометричних параметрів об’єктів є формування та алгоритмічна обробка їх відеозображень. Для отримання вимірювальної інформації про геометричні параметри необхідно сформувати цифрове відеозображення, яке являє собою двовимірний образ об'єкта вимірювань та ввести це відеозображення в комп’ютер. Алгоритмічна обробку (наприклад, фільтрація та відновлення зображень) забезпечує компенсацію викривлень, що виникли в процесі формування та передачі зображень. Для налагодження методів алгоритмічної обробки та оцінки точності визначення геометричних параметрів необхідно мати тестові відеозображення, що за своїми статистичними характеристиками подібні до відеозображень реальних об’єктів вимірювань. Чисельні методи моделювання забезпечують генерацію двовимірних масивів з статистичними характеристиками, що задані дослідником. Результати досліджень можуть бути використані для розробки методів алгоритмічної обробки двовимірних відеозображень з вимірювальною інформацією про геометричні параметри об’єктів та для підвищення точності визначення цих геометричних параметрів.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7491
ISBN: 978-9934-571-71-8
Appears in Collections:Прикладні науково-дослідні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19_1.pdf345.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.