Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7484
Title: Прикладна теорія цифрових автоматів
Authors: Тарарака, В.Д.
Keywords: цифрові автомати
основи комп’ютерної арифметики
логічних операцій
Issue Date: 2019
Publisher: ЖДТУ
Abstract: Навчальний посібник присвячений питанням теоретичних і практичних основ комп’ютерної арифметики і алгебри логіки, вивчення методів подання чисел в ЕОМ, алгоритмів виконання основних арифметичних та логічних операцій з числами в різних системах числення,аналізу та синтезу цифрових операційних та керуючих автоматів. Навчальний посібникдає студентам необхідну теоретичну і практичну підготовку для того, щоб вміти розробляти i аналізувати алгоритми переробки дискретної інформації складних процесів, складати структурні схеми комбінаційних логічних схем та автоматів з пам’яттю, ефективно розв’язувати практичні задачі з прикладної теорії цифрових автоматів. Для студентів, що спеціалізуються в області інформаційних технологій, і які вивчають дисципліни “Прикладна теорія цифрових автоматів”, “Електроніка та мікропроцесорна техніка”, “Основи побудови автоматизованих систем управління”, “Архітектура комп’ютерних систем”.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7484
Appears in Collections:Підручник

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПТЦА.pdf3.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.