Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7480
Title: Дослідження методів фрактального стиснення відеозображень з вимірювальною інформацією, що передаються комп’ютерними мережами
Other Titles: Research of methods of fractal compression of video images with metering information transmitted by computer networks
Authors: Подчашинський, Ю.О.
Podchashinskyi, Yu.О.
Хаустович, О.В.
Hаustovich, O.V.
Keywords: геометричні параметри
фрактальне перетворення
стиснення відеозображень
відеозображення
video
geometric parameters
fractal transformation
video compression
Issue Date: 2018
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки;№ 1 (81)
Abstract: Розглянуто застосування методів фрактального перетворення та стиснення відеозображень, що містять вимірювальну інформацію про різноманітні технічні об’єкти або промислові вироби. Такі відеозображення можуть передаватися по бездротовим сенсорним мережам або по іншим комп’ютерним мережам в складі розподілених систем управління. Основною вимогою до відеозображень в даному випадку є забезпечення точності вимірювальної інформації про геометричні параметри об’єктів та високої степені стиснення для підвищення швидкодії систем управління. Встановлено, що фрактальний метод стиснення забезпечує значно більшу компактність відеозображень (зменшення об’єму до декількох сотень разів) при прийнятних показниках точності геометричних параметрів на відміну від існуючих методів, що забезпечують зменшення об’єму в 30…50 разів при такій же точності.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7480
ISSN: 1728-4260
Appears in Collections:Прикладні науково-дослідні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.pdf963.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.