Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7447
Title: Суб’єктний склад системи економічного аналізу формування та реалізації проекту державно-приватного партнерства
Other Titles: Entity structure of the system of economic analysis of public-private partnership project formation and implementation
Authors: Тітарчук, Михайло Іванович
Ковальчук, Володимир Володимирович
Titarchuk, M.I.
Kovalchuk, V.V.
Keywords: економічний аналіз
суб’єкти економічного аналізу
державне приватне партнерство
economic analysis
subjects of economic analysis
public private partnership
Issue Date: 2018
Publisher: ЖДТУ
Abstract: В процесі дослідження було проведено аналіз праць науковців які можуть бути використані як фундамент розвитку організаційних положень економічного аналізу як інструменту управління міжсуб’єктними відносинами в процесі формування та реалізації державного приватного партнерства в різних формах та моделях. Встановлено, що основними положеннями в організації економічного аналізу формування та реалізації проекту державно-приватного партнерства є потреба в обґрунтуванні ділянок управління, щодо яких є потреба в залученні суб’єктів економічного аналізу та суб’єктів організації та здійснення економічного аналізу. В формуванні та реалізації проекту державно-приватного партнерства задіяні різна сукупність суб’єктів організації та здійснення економічного аналізу. В дослідженні надано характеристику суб’єктам організації та здійснення економічного аналізу формування та реалізації проекту державно-приватного партнерства. Зазначена характеристика суб’єктів організації та здійснення економічного аналізу формування та реалізації державно-приватного партнерства вказує на їх багатофункціональність та потребу в формуванні напрямів їх залучення на різних етапах проекту.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7447
Appears in Collections:Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
61.pdf610.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.