Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7425
Title: Бухгалтерський облік як система генерування інформаційних ресурсів: трансформація завдань
Other Titles: Accounting as a system of information resources generating: task transformation
Authors: Щирська, Антоніна Юліївна
Shchirska, A.Yu.
Keywords: бухгалтерський облік
якість облікової інформації
методика бухгалтерського обліку
завдання бухгалтерського обліку
accounting
quality of accounting information
accounting methods
accounting tasks
Issue Date: 2018
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Міжнародний збірник наукових праць;3(41)
Abstract: В роботі досліджено праці вчених в частині різних видів бухгалтерського обліку та питань методики бухгалтерського обліку. Згруповано завдання бухгалтерського обліку: за сферами його прояву, за історичними етапами розвитку суспільства та економічних систем, за сферами суспільно-економічного розвитку, за видами системи управління, за основоположною економічною концепцією, яка обрана для розвитку певної країни. Визначено основне завдання бухгалтерського обліку: формування якісної облікової інформації, яка в подальшому дозволить задовільними стейкхолдерів. Встановлено, що саме якість є основою оцінки облікової інформації на предмет відповідності властивостям, які вимагають користувачі. Визначено сутність поняття «якість облікової інформації». Під якістю облікової інформації запропоновано розуміти сукупність параметрів інформації, які найбільш точно відображають властивості об’єкта управління за певних умов середовища функціонування економічних агентів та відповідають інформаційним запитам учасників соціально-економічних відносин.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7425
Appears in Collections:Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
83.pdf640.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.