Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7424
Title: Сучасні проблеми обліку інвестиційної діяльності підприємств України
Other Titles: Current Problems Of Accounting Investment Activities Of Enterprises Of Ukraine
Authors: Хоменко, Ганна Юріївна
Вознюк, О.В.
Khomenko, G.Yu.
Voznyuk, O.V.
Keywords: інвестиції
інвестування
інвестиційна діяльність
залучення фінансових ресурсів
інвестиційний клімат
система бухгалтерського обліку
investment
investing
investment activity
attraction of financial resources
investment climate
accounting system
Issue Date: 2018
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Міжнародний збірник наукових праць;3(41)
Abstract: У зв’язку з потужним розвитком виробничих процесів та економіки країни в цілому, постає питання щодо залучення фінансових інвестицій на підприємство та покращення інвестиційного клімату загалом. В умовах затяжної економічної кризи в Україні, питання залучення та покращення інвестиційних процесів стає пріоритетним. Адже саме завдяки фінансовим вкладенням інвесторів, підприємства отримують змогу покращувати якість своєї продукції, оновлювати обладнання, що дає можливість не тільки не втратити потенційного покупця, а й вийти на нові ринки збуту, в тому числі і європейські. Отже, можна сказати, що Україна є досить перспективною країною для інвестора, але низка різносторонніх проблем робить її менш привабливою для залучення інвестиційних ресурсів та зарубіжних партнерів. Подолання наявних проблем та реалізація запропонованих пропозицій створить передумови для покращення інвестиційного клімату в країні. В ході дослідження фінансових інвестицій як об'єкта бухгалтерського обліку важливо зазначити, що в даних ринкових умовах процес інвестування є досить важливим, потрібним та досить актуальним на сьогодні. Це підтверджують щорічні статистичні дані про обсяги здійснених фінансових вкладень в економіку країни. Загалом фінансові інвестиції є важливим елементом функціонування фірм. Вони забезпечують фінансову стабільність та дають змогу компаніям застосовувати новітні технології, покращувати якість та реалізовувати на практиці ідеї та винаходи. За таких умов актуальним є виявлення та пошук шляхів подолання сучасних проблем обліку фінансових інвестицій на підприємствах України.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7424
Appears in Collections:Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
78.pdf505.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.