Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7423
Title: Культурні передумови формування відношення до свободи вибору в системі бухгалтерського обліку
Other Titles: Cultural prerequisites for the formation of attitudes towards freedom of choice in the accounting system
Authors: Травін, Віталій Вікторовіч
Нагіленко, Іван Анатолійович
Travin, V.V.
Nahilenko, I.A.
Keywords: цінності
свобода вибору
бухгалтерський облік
професійна відповідальність
values
freedom of choice
accounting
professional responsibility
Issue Date: 2018
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Міжнародний збірник наукових праць;3(41)
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Міжнародний збірник наукових праць;3(41)
Abstract: Розвиток сучасного суспільства ґрунтується на цінностях. Вони визначають траєкторію розвитку. Тому важливою задачею є визначення переліку цінностей, які зіграли домінуючу роль у розвитку українського суспільства та формуванні української ідентичності, і вміння їх реалізовувати окремою індивідуальністю, зокрема, при здійсненні вибору при веденні бухгалтерського обліку. Система цінностей сучасного українського суспільства сформувалася під впливом європейської та візантійсько-євразійської цінностей. Українець сприймає оточуючий світ через власні відчуття серцем, осмислює через розум, поєднує їх в єдине ціле, і коли вони стають основою його індивідуальності, реалізує через власну волю. Для такого національного характеру окрема індивідуальність завжди буде мати велике значення, правда буде реалізовуватись через окрему людину і завжди буде мати практичне значення, та ніколи не буде виступати у вигляд загальної ідеї здатної знецінити життя індивіда. Тобто в український ідентичності для розвитку професійної відповідальності за вибір є всі підстави. В цьому контексті слід трактувати бухгалтерський облік як ризикову професійну діяльність, яка передбачає можливість вибору і відповідальність за нього. Аналогічно до підприємницьких здібностей, повинні розглядатися й бухгалтерські здібності, які включають здатність до ризику і відповідальність. Усвідомлення цих ідей можливо лише за умови ментальної ідентифікації суб’єкта бухгалтерського обліку в межах соціокультурного простору-часу України. Вміння розуміти та користуватись власною ідентичністю та цінностями, може сформувати уявлення про свободу вибору та відповідальність.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7423
Appears in Collections:Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
73.pdf443.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.