Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7422
Title: Складові системи економічного аналізу формування та реалізації проекту державно-приватного партнерства
Other Titles: System elements of economic analysis of formation and realization of the project of the state and private partnership
Authors: Тітарчук, Михайло Іванович
Titarchuk, M.I.
Keywords: економічний аналіз
державне партнерство
приватне партнерство
об’єкт економічного аналізу
предмет економічного аналізу
economic analysis
state partnership
private partnership
object of economic analysis
subject of economic analysis
Issue Date: 2018
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Міжнародний збірник наукових праць;3(41)
Abstract: В статті проаналізовано праці вчених сформували теоретичне підґрунтя та забезпечили розвиток окремих методологічних інструментів економічного аналізу. Здійснено оцінку сучасного стану методологічного інструментарію, що використовується для техніко-економічної оцінки ефективності державно-приватного партнерства. Визначено тлумачення об’єкту та предмету економічного аналізу ефективності функціонування державно-приватного партнерства. Визначено етапи формування та реалізації проекту державно-приватного партнерства: передінвестиційний економічний аналіз, економічний аналіз реалізації проекту державно-приватного партнерства, економічний аналіз реалізованого проекту. В ході дослідження було запропоновано класифікацію економічного аналізу формування та реалізації державно-приватного партнерства, яка враховує властивості даного виду діяльності та дозволить сформувати інформаційний простір для забезпечення інформаційних потреб як учасників державно-приватного партнерства, так і зацікавлених сторін.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7422
Appears in Collections:Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
62.pdf609.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.