Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7421
Title: Передумови запровадження управлінського обліку в державних закладах вищої освіти
Other Titles: Prerequisites for the Introduction of Managerial Accounting in State Higher Educational Institutions
Authors: Свірко, Світлана Володимирівна
Тростенюк, Тетяна Михайлівна
Svirko, S.V.
Trosteniuk, T.M.
Keywords: державні заклади вищої освіти
бюджетний облік
управлінський облік
державні фінанси
state higher educational institutions
budget accounting
managerial accounting
public finance
Issue Date: 2018
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Міжнародний збірник наукових праць;3(41)
Abstract: Розглянуто передумови виникнення підсистеми управлінського обліку в ДЗВО. В процесі проведення дослідження були використані методи: опису, аналізу, синтезу, дедукції, індукції, порівняння та узагальнення, ретроспективний та історико-системний. На підставі опрацювання підходів до розвитку управлінського обліку в цілому та бухгалтерського обліку в Україні зокрема, напрямів реформування бюджетного обліку з кінцевим формування системи бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління, умов та векторів розбудови оновленої системи управління державними фінансами та державного управління визначено основні чинники виокремлення управлінського обліку в межах вітчизняного бухгалтерського обліку ДЗВО на сучасному етапі його розвитку. Отриманий результат уможливлює постановку науково-обґрунтованої проблеми щодо формування підсистеми управлінського обліку в ДЗВО і є базисом для розбудови її теоретичних, методологічних, методичних та організаційних положень. Формування науково стійкої підсистеми управлінського обліку в ДЗВО України сприятиме підвищенню ефективності управління цими суб’єктами господарювання, використання бюджетних коштів на вищу освіту, а отже зміцненню системи державних фінансів України.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7421
Appears in Collections:Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
55.pdf547.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.