Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7419
Title: Інвентаризація земельних ділянок: обліково-практичний аспект
Other Titles: Land inventory: accounting practical aspect
Land inventory: accounting practical aspect
Authors: Остапчук, Тетяна Петрівна
Гавриловська, Дарина Вікторівна
Ostapchuk, T.P.
Gavrylovska, D.V.
Keywords: земельні ділянки
інвентаризація
етапи інвентаризації
земельний фонд України
категорії земель
інвентаризаційний опис
land
inventory
stages of inventory
the land fund of Ukraine
category of land
inventory description
Issue Date: 2018
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Міжнародний збірник наукових праць;3(41)
Abstract: В роботі розглядається проведення інвентаризації земельних ділянок на правах повного права власності та отриманих у користування від інших осіб. Наводяться основні етапи проведення інвентаризації земель. Визначаються особливості інвентаризації земель різних категорій. Однією з центральних проблем сучасності визнають наявність мораторію на продаж земель і, як наслідок, відсутність врегульованого ринку земельних ділянок. Після зняття мораторію постане проблема у відсутності чіткого розуміння про наявність та стан земельних ділянок, які перебувають у власності, та які передаються на тимчасове або постійне користування.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7419
Appears in Collections:Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
42.pdf559.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.