Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7417
Title: Public procurement as an object of analysis in the context of reforming the system of public finance management
Other Titles: Публічні закупівлі як об’єкт аналізу в умовах реформування системи управління державними фінансами
Authors: Grytsyshen, D.O.
Svirko, S.V.
Suprunova, I.V.
Грицишен, Димитрій Олександрович
Свірко, Світлана Володимирівна
Супрунова, Ірина Валеріївна
Keywords: system of public financial management
public procurement
public procurement analysis
principles of analysis of public procurement
the analysis functions of the public procurement
система управління державними фінансами
публічні закупівлі
аналізу публічних закупівель
принципи аналізу публічних закупівель
функції аналізу публічних закупівель
Issue Date: 2018
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Міжнародний збірник наукових праць;3(41)
Abstract: Опрацьовано теоретичні засади аналізу публічних закупівель через визначення власне поняття «публічні закупівлі», ролі аналізу в системі управління державними фінансами, принципів аналізу публічних закупівель та його функцій. Пропонується під публічними закупівлями розуміти складову СУДФ, що являє собою унормований механізм фінансово-економічних відносин між державою та суб’єктами господарювання з приводу реалізації державного замовлення на товари, послуги, роботи на засадах добросовісної конкуренції серед учасників, максимальної економії та ефективності, цільового використання бюджетних коштів, відкритості і прозорості на всіх стадіях закупівель, рівноправності учасників, об’єктивної та неупередженої оцінки пропозицій конкурсних торгів, запобігання корупційним діям і зловживанням на досягнення цілей державної соціально-економічної політики з метою задоволення відповідних суспільних потреб. Умотивовано представлено такий склад принципів аналізу публічних закупівель: достовірність; повнота; достатність інформації; відповідність; значущість; зручність; конкретність; комплексність; системність; регулярність; об'єктивність; дієвість; економічна доцільність; порівняність; науковість. До функцій аналізу публічних закупівель віднесено: інформаційну, контрольну, оціночно-діагностичну, пошукову, прогностичну, захисну, науково-пізнавальну. Представлений базовий інструментарій уможливить розбудову науково-обґрунтованого механізму аналізу публічних закупівель.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7417
Appears in Collections:Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25.pdf468.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.