Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7414
Title: Обліково-контрольне забезпечення управління розрахунками з покупцями
Other Titles: Accounting and control support of accounts receivable management
Authors: Барановська, Тетяна Василівна
Ковальчук, Володимир Володимирович
Baranovska, T.
Kovalchuk, V.
Keywords: розрахунки з покупцями
дебіторська заборгованість
управлінський контроль
інвентаризація
settlements with buyers
accounts receivable
management control
inventory
Issue Date: 2018
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Міжнародний збірник наукових праць;3(41)
Abstract: Розглянуто внутрішньогосподарський контроль як інструмент управління розрахунками з покупцями підприємства, який дає можливість вчасно та швидко визначити шляхи вирішення проблем у розрахунках та упередити виникнення дебіторської заборгованості в майбутньому. В процесі проведення дослідження були використані методи: опису, аналізу, синтезу, дедукції, індукції, порівняння та узагальнення, систематизації. На підставі опрацювання підходів до внутрішньогосподарського контролю в цілому визначено основні завдання та об’єкти контролю розрахунків з покупцями. Отримані результати покладені в основу розробленої методики внутрішньогосподарського (управлінського) контролю об’єктів у відносинах з покупцями підприємства. Застосування розроблених методичних рекомендацій дозволяє оцінити поточний стан і тенденції розвитку комерційної, виробничої та фінансової складових діяльності підприємства, визначити слабкі місця в управлінні розрахунками з покупцями, виділити проблеми, з’ясувати причини і джерела їх виникнення, встановити пріоритети в роботі з проблемами у відносинах між покупцями і підприємством, оцінити можливі варіанти розв'язання цих проблем з прогнозом можливих результатів, виробити попередні рекомендації з розробки стратегії розвитку розрахунків з покупцями підприємства на середньострокову або довгострокову перспективу.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7414
Appears in Collections:Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf602.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.