Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7412
Title: ПІДВИЩЕННЯ ДИНАМІЧНОЇ ЯКОСТІ ВИСОКОШВИДКІСНИХ БАГАТОЦІЛЬОВИХ ВЕРСТАТІВ
Other Titles: Increasing the dynamic quality of the high-speed machining centers
Authors: Бойко, Ігор Андрійович
Boiko, I.A.
Keywords: багатоцільовий верстат
різальний інструмент
частота власних коливань
амплітуда коливань
шпиндельний вузол
поворотний стіл
21 несуча система
математична модель
multi-purpose machine
cutting tool
natural frequency
vibration amplitude
spindle assembly
rotary table
carrier system
mathematical model
Issue Date: 2018
Publisher: ЖДТУ
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.03.01 – Процеси механічної обробки, верстати та інструменти – Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир, 2018. Дисертація присвячена вирішенню завдання підвищення динамічної якості високошвидкісних п’ятикоординатних багатоцільових верстатів при різанні важкооброблюваних матеріалів. Для вирішення цієї проблеми здійснено аналіз патентних і науково-технічних джерел з метою визначення шляхів підвищення динамічної якості багатоцільових верстатів. Запропоновано методику математичного моделювання методом скінчених елементів базових вузлів багатоцільового верстата. Виконано дослідження і аналіз динамічних характеристик базових вузлів багатоцільового верстата методом скінчених елементів. Встановлено значний вплив на амплітуду коливань переднього кінця шпинделя розміщення опорних башмаків і їх кількості, а також переміщення рухомих вузлів верстата вздовж робочої зони. Розроблено методичні рекомендації по визначенню інтервалів частот збудження коливань, підбору і призначенню режимів різання, що базуються на результатах дослідження динамічних характеристик верстата і запропоновано шляхи їх автоматизації. Запропоновано спосіб закріплення заготовки для обробки складно-фасонних деталей. Запропоновано шляхи зменшення кількості інтервалів частот збудження коливань за рахунок об’єднання близькорозташованих інтервалів або частот, а також розроблено методику відбору складових елементів БЦВ для внесення змін у їх конструкцію.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7412
Appears in Collections:Технічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Boyka.pdf1.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.