Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7408
Title: Оцінка системи фінансового планування підприємства на основі збалансованої системи показників
Other Titles: Assessment of the system of financial planning of the enterprise on the basis of a balanced score card
Authors: Овандер, Наталя Львівна
Оверчук, Алла Василівна
Ovander, N.L.
Overchuk, A.V.
Keywords: збалансована система показників
фінансове планування
фінансовий план
планування
групи показників
balanced score card
financial planning
financial plan
planning
groups of indicators
Issue Date: 2018
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Міжнародний збірник наукових праць;2(40)
Abstract: У роботі розглянуто особливості побудови збалансованої системи показників (ЗСП) для оцінки здійснення фінансового планування на підприємстві. В ході проведення даного дослідження нами було виділено та сформовано три групи показників, а саме показники, які відображають: актив та пасив підприємства з урахуванням оцінки його фінансового стану; результативність планування доходів, витрат та чистого фінансового результату підприємства; якість формування та використання фінансового плану підприємства щодо руху грошових коштів. Водночас, для здійснення повноцінної оцінки формування системи фінансового планування підприємства, потрібно комплексно оцінювати значення усіх представлених нами груп показників, зокрема потрібно приймати такі управлінські рішення, які сприятимуть збереженню балансу системи. Перспективами подальшого розвитку з даної проблематики буде розробка системи збалансованих коефіцієнтів щодо розробки, реалізації та аналізу виконання фінансового плану на підприємстві.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7408
Appears in Collections:Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
48.pdf547.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.