Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7405
Title: Сучасний стан соціального страхування в Україні
Other Titles: The current state of social insurance in Ukraine
Authors: Коцюбинська, Євгенія Брониславівна
Kotsubynska, Ye.B.
Keywords: соціальне страхування
пенсійна реформа
солідарна система
накопичувальна система
social insurance
pension reform
solidarity system
accumulation system
Issue Date: 2018
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Міжнародний збірник наукових праць;2(40)
Abstract: Складна економічна ситуація в Україні спричинила погіршення рівня життя населення, а також загострила соціальну напруженість. Одним з основних напрямів діяльності держави щодо забезпечення соціального захисту населення є удосконалення системи соціального страхування. Мета роботи полягає в розкритті особливостей соціального страхування та оцінці його стану на даному етапі економічного розвитку в Україні. В статті проаналізовано основні виплати за видами соціального страхування в Україні за останні роки, визначено збільшення державних витрат на соціальну сферу захисту населення. Охарактеризована діюча пенсійна система, проведено аналіз перших кроків пенсійної системи, критично оцінено можливість реалізації подальших етапів. Встановлено, що на сучасному етапі економічного розвитку в Україні не створено ефективної системи соціального страхування. Визначено основні напрями вдосконалення системи соціального страхуванні в Україні. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є окреслення проблемних питань впровадження обов’язкового накопичувального рівня пенсійної системи та висунення пропозицій щодо їх вирішення.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7405
Appears in Collections:Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33.pdf534.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.