Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7404
Title: Особливості комерційної діяльності хлібопекарських підприємств
Other Titles: Peculiarities of commercial activity of bakery enterprises
Authors: Корнійчук, Ангеліна Анатоліївна
Korniichuk, A.A.
Keywords: комерційна діяльність
хлібопекарська промисловість
хлібопекарські підприємства
перспективи розвитку комерційної діяльності хлібопекарських підприємств
commercial activity
bakery industry
bakery enterprises
development prospects of commercial activity of bakery enterprises
Issue Date: 2018
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Міжнародний збірник наукових праць;2(40)
Abstract: Робота присвячена дослідженню особливостей комерційної діяльності вітчизняних хлібопекарських підприємств. Автором встановлено сучасний стан розвитку хлібопекарської промисловості та хлібопекарських підприємств України. Визначено, що вітчизняна хлібопекарська промисловість характеризується скороченням обсягів виробництва та підвищенням цін на хлібну продукцію, зменшенням кількості підприємств-виробників, падінням рівня прибутковості. В процесі дослідження встановлено, що особливістю комерційної діяльності хлібопекарських підприємств в ринкових умовах господарювання є обов’язкове врахування потреб споживачів хлібної продукції, за відсутності власних мереж збуту продукції налагодження торгівлі в місцях скупчення покупців, налагодження партнерських зв’язків з роздрібними торговельними підприємствами. Встановлено, що комерційна діяльність хлібопекарських підприємств пов’язана з можливістю виникнення комерційного ризику пов’язаного з: використанням некоректної інформацій маркетингових досліджень; виникненням непередбачуваних ситуації на стадії збуту продукції, що може призвести до втрати надходжень від реалізації; налагодженням партнерських стосунків з контрагентами, що призводить до виникнення непередбачуваних витрат для забезпечення подальшого просування кінцевої продукції; значною конкурентною боротьбою між спеціалізованими виробниками і малими пекарнями, що призводить до перерозподілу ринку і втрати цільового споживача. Зазначено, що ключовим напрямком розвитку діяльності підприємств, які реалізують свою продукцію, є її відповідність міжнародним нормам якості та безпечності. Особливістю державного регулювання хлібопекарських підприємств було встановлення граничної норми рентабельності на соціальні сорти хліба. Сучасне державне регулювання виробників харчової продукції направлене на виявлення та запобігання виникненню потенційно небезпечних чинників виробничого процесу. Тому, виробники харчових продуктів зобов’язані запровадити систему HACCP. У разі відсутності пройденої сертифікації за результатами перевірки на підприємство може накладатися штраф, а спеціалізовані торговельні підприємства не зможуть брати продукцію для подальшої реалізації.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7404
Appears in Collections:Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28.pdf553.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.