Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7370
Title: Організація внутрішнього контролю витрат на екологічну якість продукції
Other Titles: Internal cost control on the ecological quality of products
Authors: Сироїд, Надія Павлівна
Syroid, N.P.
Keywords: витрати
контроль
система внутрішнього контролю
екологічна якість
costs
control
internal control system
control organization
environmental quality
Issue Date: 2018
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Міжнародний збірник наукових праць;1(39)
Abstract: Для покращення екологічної якості продукції варто приділити належну увагу контролю процесів, які пов’язані з підвищенням екологічної якості продукції. За результатами дослідження сформовано мету та завдання контролю, визначено об’єкти внутрішнього контролю операцій з обліку витрат на екологічну якість продукції. Так, вважаємо, що основною метою внутрішнього контролю витрат на екологічну якість продукції є встановлення правильності і законності господарських операцій, попередження порушень та зловживань при витрачанні природних, трудових, матеріальних та фінансових ресурсів для забезпечення мінімізації негативного впливу на здоров’я споживачів та навколишнє середовище. Наведено основні завдання внутрішнього контролю витрат, але варто зазначити, що вони можуть змінюватися і залежать від розміру, структури, сфер та видів економічної діяльності підприємства, вимог управлінського персоналу. В процесі визначення об’єктів контролю екологічної якості варто зазначити, що даний перелік не є вичерпним, але найбільш актуально виділяти такі об’єкти, як генно-модифіковані організми та відходи виробництва. Також визначено суб’єкти контролю витрат на екологічну якість продукції, їх функції та інформаційну базу для здійснення контролю. Правильна організація процесу внутрішнього контролю витрат на екологічну якість продукції сприятиме чіткому документуванню операцій, своєчасній та повній реєстрації даних обліку в регістрах, правдивому відображенню інформації в управлінській фінансовій звітності, а також забезпечить зменшення негативного впливу на здоров’я споживачів та навколишнє середовище.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7370
Appears in Collections:Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
94.pdf571.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.