Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7329
Title: Властивості фінансового потенціалу як об’єкта економічного аналізу
Other Titles: Properties of financial potential as economic analysis object
Authors: Дзюбенко, Олег Миколайович
Dzyubenko, O.M.
Keywords: економічний аналіз
фінансовий потенціал
фінансовий стан підприємства
лісогосподарські підприємства
economic analysis
financial potential
financial state of enterprise
forestry enterprises
Issue Date: 2017
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Міжнародний збірник наукових праць;3(38)
Abstract: У роботі обґрунтовано важливість фінансового потенціалу, адже він вважається ще й одним із факторів, що визначає успішність діяльності підприємства. Розглянуто властивості фінансового потенціалу з позиції функціональної спрямованості, класифікаційних ознак та принципів. Встановлено, що фінансовий потенціал охоплює сукупність об’єктів управління та різних видів господарської діяльності. Проаналізовано підходи до складу та сутності функцій фінансового потенціалу. Різносторонній склад та сутність функцій економічного потенціалу обумовлені багатовекторним підходом до сутності даного поняття. Визначено принципи фінансового потенціалу, а саме: системності, безперервності, збалансованості, прозорості, еластичності, релевантності. В статті проаналізовано різні підходи авторів до класифікації потенціалу підприємства. Виділяти ознаки класифікації досліджуваного економічного явища: в залежності від властивостей змінюватися; за часом використання; за стадіями процесу відтворення; за характером впливу на результати діяльності підприємства; за способом виявлення. Розроблено модель фінансового потенціалу як об’єкта економічного аналізу.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7329
Appears in Collections:Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
43.pdf472.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.