Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7157
Title: ЗВІТНІСТЬ ЩОДО ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ ЯК ІНФОРМАЦІЙНЕ ДЖЕРЕЛО ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Other Titles: Venture financing report as informational source of adoption of effective government decisions on innovation enterprises
Authors: Хоменко, Г.Ю.
Khomenko, H.Yu.
Keywords: венчурне фінансування
венчурні інвестиції
фінансова звітність
внутрішня звітність підприємства
система бухгалтерського обліку
venture financing
venture investments
financial statements
enterprise’s internal reporting
accounting system
Issue Date: 2017
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Міжнародний збірник наукових праць;2(37)
Abstract: Робота присвячена дослідженню особливостей та тенденцій розвитку венчурного фінансування в Україні. У процесі дослідження з’ясовано роль бухгалтерського обліку та звітності підприємства під час прийняття управлінських рішень стосовно венчурного фінансування, а також з’ясовано, що надання внутрішньої звітності про венчурний капітал дозволить інвесторам адекватно оцінити можливості отримання дивідендів від впровадження венчурного проекту та виконання зобов’язань по цінному паперу підприємством-реципієнтом. Аналіз показників фінансової звітності показав, що показники фінансової звітності є досить узагальненими, а отже, недостатніми для формування точних та обґрунтованих висновків за операціями з венчурним фінансуванням, а також проведення дієвого аналізу фінансового стану підприємства. Розв’язанням зазначеної проблеми є удосконалення існуючої фінансової звітності та розробка і формування пакету внутрішньої звітності щодо обліку венчурного фінансування, завданням якої є задоволення потреб управлінського персоналу всіх рівнів.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7157
Appears in Collections:Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Хоменко.pdf442.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.