Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/582
Title: Розвиток бухгалтерського обліку активів в умовах трансформації інституту права власності
Authors: Романчук, Катерина Василівна
Keywords: бухгалтерський облік
облік активів
концепція власності
концепція контролю
Issue Date: 2012
Publisher: ЖДТУ
Abstract: Монографію присвячено розробці теорії та методології бухгалтерського обліку активів в умовах трансформації інституту права власності для вирішення проблеми повноти облікової інформації про майно, що знаходиться у підприємства в різних правових режимах. Окрему увагу приділено питанням відповідності теоретико-методологічних засад бухгалтерського обліку активів сучасному рівню розвитку економіко-правових відносин. Розроблено методологію бухгалтерського активів з урахуванням альтернативних концепцій їх визнання - концепції власності та концепції контролю. Удосконалено методику обліку операцій з завдатком, орендою, майновими правами, одержаними як внесок до статутного капіталу. Видання призначене для докторантів, аспірантів, магістрантів, наукових співробітників, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, які досліджують проблеми розвитку бухгалтерського обліку в Україні та світі.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/582
Appears in Collections:Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Романчук.pdf9.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.