Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/5743
Title: Аудит діяльності суб’єктів медіа ринку: необхідність та особливості організації
Other Titles: Audit stakeholder media market: the need for and characteristics of the organization
Authors: Бардаш, С.В.
Мисюк, В.О.
Bardash, S.V.
Misjuk, V.A.
Keywords: аудит
контроль
Issue Date: 2016
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Вісник ЖДТУ.Серія: Економічні науки;4(78)
Abstract: Активний розвиток медійного ринку в Україні та його інтеграція у світовий ринковий простір, зумовлюють виникнення певних проблем, що постають перед науковцями та практиками, в частині організації аудиту в компаніях, що насичують цей сектор ринку. Питання дослідження ринку та організації аудиту параметрів діяльності його суб’єктів носить сегментальний характер, оскільки, медійний ринок, облік його фінансових показників та їх аудит розглядаються переважно окремо, таким чином залишають поза увагою причинно-наслідковий зв’язок між тенденціями розвитку галузі та специфікою організації аудиту діяльності її суб’єктів, що, в свою чергу, наведені у різній організаційно-правовій формі. Розглянуто вітчизняний та зарубіжний досвід розвитку медійного ринку в межах використання його суб’єктами інструменту маркетингових комунікацій. За основу дослідження визначено організаційну форму діяльності медійних компаній, що є підставою для організації й проведення внутрішнього та зовнішнього аудитів. На основі цього, в статті узагальнено перелік викликів для вітчизняного аудиту, якими супроводжується процес глобалізації медійних ринків cвіту. Саме тому, створення системи, що оперативно реагувала б на ці виклики і, таким чином забезпечувала б ефективну роботу компанії, має велику значущість щодо суб’єктів медійного ринку, враховуючи їх організаційно-правовий статус та вид бізнесу.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/5743
Appears in Collections:Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf940.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.