Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/5163
Title: “RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA” – ROLA I ZNACZENIE PRZEDMIOTU NA SPECJALNOŚCI RACHUNKOWOŚĆ I AUDITING W KONTEKŚCIE ROZWOJU ZAWODU KSIĘGOWEGO
Other Titles: “Computerized accounting’’– role and meaning of discipline at the specialty “Accounting and Auditing” in the context of accounting profession development
Authors: Biernacki, М.
Biernacki, M.
Keywords: Europa
małych i średnich przedsiębiorstw
rachunkowości
księgowość komputerowe
programowanie księgowość
oprogramowanie finansowe
Europe
small and medium enterprises
accounting
computer accounting
accounting and financial software programming
Issue Date: 2006
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. збірник наукових праць;1(4)
Abstract: Artykuł ma na celu przedstawienie roli i znaczenia zastosowania technik komputerowych w rachunkowości w procesie edukacyjnym studentów z myślą o przygotowaniu zawodowych księgowych. Na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu ma to miejsce przez wprowadzenie w programie studiów specjalności Rachunkowość i Auditing przedmiotu „Rachunkowość komputerowa”, który umożliwia zaznajomienie się studentów z programem finansowo – księgowym, jednego z liderów oprogramowania dla małych i średnich przedsiębiorstw w Europie.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/5163
Appears in Collections:Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biernacki.pdf119.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.