Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/4725
Title: УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК ВІДПОВІДНО ДО ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ КОРИСТУВАЧІВ
Other Titles: Improving of the financial statements forms of credit unions under stakeholders information needs
Authors: Біляченко, О.Л.
Шиманська, К.В.
Bilyachenko, O.L.
Shymanska, K.V.
Keywords: кредитна спілка
фінансова звітність
Issue Date: 2016
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. збірник наукових праць;1(34)
Abstract: Потреба задоволення інформаційних потреб користувачів фінансової інформації кредитних спілок зумовлює необхідність удосконалення порядку розкриття ними такої інформації у фінансовій звітності. Аналіз статистичних даних про діяльність кредитних спілок в України дозволив виявити зменшення їх кількості на тлі організаційного укрупнення. Вивчення міжнародної концептуальної основи фінансової звітності, нормативно-правових документів із питань обліку і звітності в Україні дало можливість визначити недоліки розкриття кредитними спілками інформації про свою діяльність. За результатами дослідження запропоновано доповнення до Балансу та Звіту про фінансові результати кредитної спілки, що дозволить більш повно розкривати інформацію про стан її активів та зобов’язань, а також доходів і витрат діяльності. Крім того, вказані зміни дозволять уникати дублювання інформації у спеціалізованій звітності, що подається кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. В цілому це сприятиме захисту прав учасників кредитних спілок, зміцнюватиме довіру вкладників та кредиторів до їх діяльності.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/4725
Appears in Collections:Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.Біляченко,Шиманська.pdf480.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.