Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/470
Title: Розвиток теорії та методології облікового відображення інфляційних процесів
Authors: Остап'юк, Наталія Анатоліївна
Keywords: методологія бухгалтерського обліку інфляційних процесів
бухгалтерський облік
Issue Date: 2012
Publisher: ЖДТУ
Abstract: Монографію присвячено розробці теорії та методології бухгалтерського обліку наслідків зміни вартості грошової одиниці в економіці з метою побудови єдиного економічного інформаційного простору для управління господарською діяльністю як на рівні держави, так і окремого підприємства. Окрему увагу приділено питанням відповідності теоретико-методологічних засад бухгалтерського обліку сучасному рівню розвитку економічних відносин. Розроблено методологію бухгалтерського обліку інфляційних процесів за напрямами їх впливу на майно, зобов’язання та капітал підприємства. Окреслено напрями розвитку нормативного забезпечення з метою побудови єдиної системи облікового відображення наслідків інфляції в господарській діяльності. Видання призначене для докторантів, аспірантів, магістрантів, наукових співробітників, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, які досліджують проблеми розвитку бухгалтерського обліку в Україні та світі.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/470
Appears in Collections:Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Остап'юк.pdf7.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.