Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/469
Title: Розвиток бухгалтерського обліку в контексті узгодження антагоністичних інтересів груп заінтересованих осіб
Authors: Жиглей, Ірина Вікторівна
Кузь, Василь Іванович
Лаговська, Олена Адамівна
Олійник, Оксана Вікторівна
Keywords: бухгалтерський облік
домінантні економічні теорії
системно-кібернетичний підхід
прибуток
Issue Date: 2012
Publisher: ЖДТУ
Abstract: У монографії досліджено сучасний стан та напрями подальшого розвитку бухгалтерського обліку в контексті узгодження антагоністичних інтересів груп заінтересованих осіб. Авторами конструктивно поєднано основні положення домінантних економічних теорій із потенційними змінами в системах бухгалтерського обліку і аналізу, що дозволило обґрунтувати пріоритетність застосування системно-кібернетичного підходу до розвитку фундаментальних засад бухгалтерського обліку та виділення прибутку як облікової категорії – інструменту узгодження інтересів заінтересованих осіб. Монографія призначена для докторантів, аспірантів, наукових співробітників, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, керівників, бухгалтерів і економістів підприємств, які цікавляться проблемами розвитку бухгалтерського обліку та економічного аналізу.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/469
Appears in Collections:Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Жиглей.pdf3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.