Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/464
Title: Агрохімічний сервіс: реалії та перспективи
Other Titles: The agrochemical service: reality and perspective
Authors: Данилко, Валерій Кирилович
Тарасович, Людмила Валеріївна
Keywords: агрохімічний сервіс
ринок агрохімічних засобів та послуг
модель регіонального агрохімічного кластера
Issue Date: 2012
Publisher: ЖДТУ
Abstract: Досліджено теоретичні, методологічні та практичні аспекти агрохімічного обслуговування аграрного виробництва.. Здійснено ретроспективний аналіз становлення вітчизняної системи агрохімічного сервісу, визначено чинники її державного та ринкового регулювання. Окреслено ринок агрохімічних засобів та послуг, рівень їх використання в сільському господарстві України вцілому та Житомирської області зокрема. Ідентифіковано проблеми та розроблено стратегічні орієнтири адаптації сфери агрохімічного сервісу до роботи в умовах ринку. Обґрунтовано напрями удосконалення взаємовідносин між сільськогосподарськими товаровиробниками та агрохімічними підприємствами на основі їх кооперування. Розроблено модель регіонального агрохімічного кластера як детермінанти ефективного функціонування системи агрохімічного сервісу.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/464
Appears in Collections:Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Данилко.pdf3.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.