Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/4599
Title: АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Other Titles: Analysis of International Monetary Fund under conditions of globalization of economic processes
Authors: Ксендзук, Валентина Віталіївна
Keywords: Міжнародний валютний фонд
глобалізація
Issue Date: 2016
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Вісник ЖДТУ. Серія : Економічні науки;2(76)
Abstract: Глобалізаційні процеси в економіці вимагають належного управління фінансовими ресурсами країн, адже регулювання міжнародного фінансового ринку є одним з найважливіших завдань успішного розвитку світової економіки та окремих національних господарств. Міжнародний валютний фонд з початку свого створення був призначений для регулювання фінансової ситуації, що склалася в післявоєнний період у світовому просторі. В сучасних умовах інформаційного розвитку світових економічних систем змінюється роль та значення міжнародних фінансових організацій. Тому політика та діяльність МВФ все частіше піддаються критиці, що є аргументованою та вимагає перебудови і реформування окремих напрямів діяльності фонду. Під час дослідження проаналізовано основні аспекти діяльності МВФ у 2015 році та наведено пропозиції щодо подальшого його ефективного розвитку. Зокрема, доцільно використовувати індивідуальний підхід до проблем конкретних економік і переглянути розміри квот та їх функціональне призначення, що дозволить розробляти нові механізми фінансування, які ґрунтуються на соціальних та екологічних потребах суспільства. Це, в свою чергу, дозволить зменшити вплив розвинених країн на діяльність фінансової організації.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/4599
Appears in Collections:Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.pdf328.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.