Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/4440
Title: Пристрій для регулювання вильотів формоутворюючих елементів багатолезового торцевого інструмента
Other Titles: A device for controlling projections of shape-generating elements of a multifluted end tool
Authors: Лоєв, Володимир Юхимович
Мельничук, Петро Петрович
Богайчук, Олександр Миколайович
Issue Date: 2013
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: 101774;
Abstract: Пристрій для регулювання вильотів формоутворюючих елементів багатолезового торцевого інструмента містить оправку, на якій розміщений контактний фланець. В контактному фланці встановлені перші ізоляційні втулки з нерухомими контактами та/або другі ізоляційні втулки з рухомими підпружиненими контактами. Нерухомі контакти та/або рухомі підпружинені контакти розташовані в одній площині, перпендикулярній до осі оправки, з можливістю вступу в контакт з формоутворюючими елементами багатолезового торцевого інструмента. До оправки підведений негативний заряд, а до нерухомих контактів та рухомих підпружинених контактів підведений позитивний заряд. Забезпечується збільшення точності регулювання вильотів формоутворюючих елементів багатолезового торцевого інструмента, підвищення продуктивності праці та можливість виконання налагодження персоналом середньої кваліфікації.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/4440
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
getdocument.pdf208.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.