Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/4395
Title: Аероіонний мікрокулонометр
Other Titles: Aeroionic micro-coulometer
Authors: Манойлов, В'ячеслав Пилипович
Мартинчук, Петро Петрович
Коренівська, Оксана Леонідівна
Issue Date: 2011
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: 94169;
Abstract: Винахід належить до вимірювальної техніки. Аероіонний мікрокулонометр містить прецизійний операційний підсилювач, інтегруючий блок, блок вхідного опору, блок установки нуля, блок вибору діапазонів, блок індикації і блок живлення. До резистора блока вхідного опору приєднані датчик та вхідний конденсатор, інший вивід якого з'єднаний з "землею". При цьому інший вивід резистора блока вхідного опору через перший додатковий резистор з'єднаний з інвертувальним входом презиційного операційного підсилювача, а його неінвертувальний вхід через другий додатковий резистор приєднаний до "землі". До виводів установки нуля прецизійного операційного підсилювача приєднаний змінний резистор блока установки нуля. Конденсатор інтегруючого блока має паралельно включені контакти перемикача ручного чи автоматичного скидання показань. Вихід прецизійного операційного підсилювача через вихідний резистор з'єднаний з резистором блока вибору діапазону, до точки з'єднання яких підключений неінвертувальний вхід другого операційного підсилювача. Між виходом другого операційного підсилювача та точкою з'єднання приєднаного до "землі" резистора та третього додаткового резистора, що з'єднаний з інвертувальним входом другого операційного підсилювача, включений магнітоелектричний вимірювальний механізм блока індикації з нулем всередині шкали. Виводи живлення операційних підсилювачів приєднані до відповідних полюсів двох електрохімічних джерел блока живлення, спільна точка яких з'єднана з "землею". Винахід дозволяє вимірювати кількість електрики у вигляді концентрації електричних зарядів аероіонів в конкретній точці повітряного простору навколишнього середовища незалежно від їх стану, густини та швидкості переміщення в польових та інших умовах без використання електромережі.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/4395
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
getdocument.pdf234.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.